Protestantse Kerk Castricum

De Protestantse Kerk in Castricum is een gastvrije open kerk, waar iedereen welkom is. Door een fusie is een pluriforme kerk ontstaan met een gezamenlijk profiel, waaraan we herkend willen worden. 

In het jaarplan 2014 tot 2018 wordt het beleidsplan voor het jaar 2014 concreet gemaakt. De beleidsvoornemens van de kerkenraad, de colleges van diakenen en kerkrentmeesters én van de werkgroepen zijn in het jaarplan opgenomen.

Speciaal voor......gasten

U bent welkom! Hier vindt u de route naar de kerk. ”Bent u benieuwd naar het eigene van onze kerkdiensten?” Misschien is het een idee om een toelichting op onze liturgie te lezen: meer...

 ...kids en jongeren

Geloof en leven, daar gaat het over in heel veel activiteiten en projecten voor kinderen, hun ouders, en jongeren. Er wordt voor de verschillende leeftijdsgroepen heel wat georganiseerd. Het begint met de kinderopvang bij een kerkdienst, maar er is veel  meer...

...ouderen

Vervoer naar de kerk nodig, een cursus volgen, een kerkdienst beluisteren? Behoefte aan onderling contact met andere ouderen of een speciale middag of activiteit voor ouderen volgen? meer... 

...wie wil meedoen

Wilt u ons helpen in de kerk? Er is altijd werk aan de winkel. Diaken worden, meezingen in een koor, hulpkoster zijn, gemeenteleden bezoeken...

... iedereen

Als je maar zoekt is op Internet alles te vinden. 
Wij zochten (en vonden) een aantal nuttige links.

Laatste nieuws

  • Uitnodiging Kerstmaaltijd

    Lees verder

Binnenkort

  • Plogging Castricum aan Zee
    Datum & tijd
    Onderwerp Plogging Castricum wandeling
    Plaats Castricum aan zee; strandopgang
Eerst volgende kerkdienst

Kerk en Leven

Telefonisch pastoraal meldpunt; 06-47217410

Onze kerk kan een rol hebben in uw leven. Juist bij belangrijke gebeurtenissen:

 

Reageer

Stuur reacties op en stukken voor de site naar de webredactie via dit adres.