Werkgroep Ouderen Contact

De Werkgroep Ouderen Contact valt onder de Diaconie.
Samen met de pastoraal werker voor het ouderen pastoraat, Eveline Masetti, is zij verantwoordelijk voor het aanbod van groepsaktiviteiten voor de ouderen boven de 75 jaar. De Werkgroep Ouderen Contact is ontstaan door samenvoeging van de Werkgroep Ouderen en de Ouderen Contact groep.

Bijna elke 1e dinsdagmiddag van de maand wordt, om 15 uur, een gevarieerd programma aangeboden waarbij ontmoeting, gezelligheid, natuur en cultuur op de voorgrond staan. Deze middagen worden gehouden in de Maranathakerk tenzij anders aangegeven.
We sluiten het seizoen meestal af met een bustocht vlak voor de zomer.

In Over & Weer vindt u elke maand een verslagje en z.n. een inschrijfformulier.
Ook mensen van andere kerken zijn welkom.

De voorzitter van de werkgroep Marri Huisman (tel 657160) en de secretaresse Ineke Hansmann (tel 650570) zijn ook per email bereikbaar.

Als u vervoer nodig heeft kunt u bellen met Marri Huisman, tel. 657160
Andere leden van de werkgroep zijn : Akke Deinum, Corry Rosloot, Els van Soest en Marga Valk.

Ineke Hansmann.