Werkgroep Ouderen Contact

De Werkgroep Ouderen Contact valt onder de Diaconie.
Samen met de pastoraal werker voor het ouderen pastoraat, Eveline Masetti, is zij verantwoordelijk voor het aanbod van groepsaktiviteiten voor de ouderen boven de 75 jaar. 

Bijna elke 1e dinsdagmiddag van de maand wordt, om 15 uur, een gevarieerd programma aangeboden tot ongeveer 17 uur, waarbij ontmoeting, gezelligheid, natuur en cultuur op de voorgrond staan. Deze middagen worden gehouden in De Schakel, tenzij anders aangegeven.
We sluiten het seizoen meestal af met een uitje voor de zomervakantie

In Over & Weer vindt u elke maand een verslagje en z.n. een inschrijfformulier.
Ook mensen van andere kerken zijn welkom.

De voorzitter van de werkgroep Marri Huisman (tel 657160) en de secretaresse Ineke Hansmann (tel 650570) zijn ook per email bereikbaar. 

Als u vervoer nodig heeft kunt u bellen met Els van Soest, tel. 657786.
Andere leden van de werkgroep zijn : Sabine IJzinga, Corry Rosloot, Els van Soest, Marga Valk, Annie Heldoorn en Nel Glaubitz.

Ineke Hansmann.