Een vertrouwelijk gesprek?

Er kunnen momenten zijn in het leven, dat U behoefte hebt aan een gesprek. Niet zomaar een oppervlakkig praatje, maar een vertrouwelijk gesprek met een vertrouwenspersoon: een predikant of een vrijwilliger met een luisterend oor. Want zo'n gesprek, over wat er in uw leven gebeurt en de gevolgen die dit voor u heeft, kan steun, troost of verlichting voor u betekenen. In zo'n gesprek kunnen we met elkaar soms weer een weg uit het donker naar het licht vinden.

Hebt U behoefte aan zo'n gesprek? Dan kunt U contact opnemen met een van de predikanten of met het pastoraal meldpunt  tel. 06-47217410. U kunt om een bezoek vragen voor uzelf of namens iemand anders. Er zijn uiteraard geen kosten aan verbonden.

 

Enkele links / adressen

De telefonische luisterlijn van de Raad van Kerken, en
het Mediapastoraat (RKK).

  
Hospice Huis
Zeestraat 92; 1942 AT Beverwijk
Tel.: 0251 - 218316
Fax.: 0251-218352
http://www.hospice-beverwijk.nl

  
Pastoraal centrum de Hezenberg; voor rust en herstel.
Landgoed de Hezenberg
Hezenberg 6; 8051 CB Hattem
Tel.: 038 - 44 45 251
http://www.hezenberg.nl/nieuw/index.htm

  
Praktijk voor verlies en rouwbegeleiding voor kinderen en jongeren (niet kostenloos) 
"De zilveren maan"
Mariëlle van der Laan-Waarsing
Elisabeth Boddaerstraat 18; 1902 NZ  Castricum
Tel: 0251- 254788
E-mail: zilverenmaan@xs4all.nl
http://www.praktijkzilverenmaan.nl