Voor een maal en een verhaal

Maal en Verhaal

We hebben besloten om op 28 juni nog geen Maal en Verhaal te hebben, gezien de corona maatregelen. Het zou misschien wel mogen maar iedereen moet dan aan een eigen tafel zitten op 1,5 m van elkaar en niet lopen tijdens de maaltijd. Dat geeft weinig mogelijkheden om contact te hebben met elkaar.
Maar in september gaan we weer ‘gewoon’ beginnen – tenslotte zijn de meesten van ons dan ingeënt en de maatregelen zodanig versoepeld dat het mag!
Maandag 27 september is het zover, we beginnen in de Schakel om 18.30; de deuren van de Schakel zijn open vanaf 18.00 uur. Dan kunnen we genieten van het heerlijke eten dat Arjan voor ons klaarmaakt en natuurlijk ook van het onderlinge contact, en het verhaal dat door Eveline of Tineke verteld wordt. De kosten zijn € 7,50.
De andere data voor het najaar zijn: 25 oktober en 22 november.

Graag uiterlijk donderdag 23 september opgeven per mail bij Eveline Masetti, of per tel. 06-10571560; of per mail bij Han van Konijnenburg, op per tel. 658190, email: jtvk@kgk.nl.

Een paar praktische punten: Wilt u, als u verhinderd bent dit tijdig doorgeven aan Eveline Masetti, iemand anders kan dan in uw plaats aan de maaltijd deelnemen.
Als U zich niet opgegeven hebt, kunt U niet zomaar aanschuiven.
En tenslotte: Als U niet zelfstandig kunt komen, wilt U dan zelf vervoer regelen?

Maar voor nu een goede zomer, blijf gezond en tot september.