Voor een maal en een verhaal

Maal en Verhaal

Het was fijn dat we op 27 september eindelijk weer konden beginnen en genieten van het heerlijke eten van Arjan en van de verhalen van Tineke en Annie.
De eerstkomende Maal en Verhaal is maandag 25 oktober; we beginnen in de Schakel om 18.30; de deuren van de Schakel zijn open vanaf 18.00 uur. De kosten zijn € 7,50.
De andere datum voor het najaar is 22 november.

We hopen dat de versoepelingen zo zijn dat we een volle Schakel kunnen hebben, en er in ieder geval 30 mensen kunnen deelnemen.
Voor diegenen die zich nog niet opgegeven hebben: Graag uiterlijk donderdag 21 oktober opgeven met email bij Eveline Masetti, tel. 06-10571560; 
of met email bij Han van Konijnenburg, tel. 658190.

Een paar praktische punten: Wilt u, als u verhinderd bent dit tijdig doorgeven, iemand anders kan dan in uw plaats aan de maaltijd deelnemen.
Als U zich niet opgegeven hebt, kunt U niet zomaar aanschuiven.
En tenslotte: Als U niet zelfstandig kunt komen, wilt U dan zelf vervoer regelen?