Voor een maal en een verhaal

In december is er geen Maal en Verhaal, maar op maandag 22 januari 2024 is er weer Maal en Verhaal. We beginnen in de Schakel om 18.30; de deuren van de Schakel zijn open vanaf 18.00 uur. Dan kunnen we weer genieten van het heerlijke eten van Arjan, luisteren naar een mooi verhaal en elkaar ontmoeten. De kosten zijn € 8,00.                                                                                                                                              

Opgave graag uiterlijk donderdag 18 januari per email  bij Han van Konijnenburg, tel. 658190, 

Een paar praktische punten: Wilt u, als u verhinderd bent dit tijdig (uiterlijk donderdag 18 januari) doorgeven. Als u dat vergeet, dan moeten wij u helaas toch de kosten van de maaltijd doorberekenen; voedsel is zoveel in prijs gestegen, dat we anders echt niet uitkomen.
Als U zich niet opgegeven hebt, kunt U niet zomaar aanschuiven.
En tenslotte: Als U niet zelfstandig kunt komen, wilt U dan zelf vervoer regelen?