Oecumenische vrouwengespreksgroep

Programma voor het seizoen 2019 - 2020

Wie de oecumene een warm hart toedraagt, die is van harte welkom
in onze oecumenische vrouwengespreksgroep.
 

Iedere 2e donderdagavond van de maand komt een groepje vrouwen, katholiek én protestant,  bij elkaar om te praten  over een bepaald gespreksonderwerp. 
Samen worden die onderwerpen uitgezocht. Dat kan over van alles gaan waar op dat moment de aandacht naar uitgaat.
Meningen en ervaringen worden uitgewisseld, zodat we van elkaar kunnen leren.

De koffie staat klaar om 19:45 uur in een van de zalen van De Schakel zodat we om 20:00 uur kunnen beginnen. We gaan door tot 22:00 uur.

De eerstvolgende avonden zijn op:

Donderdag  09 januari    “Geluk”   Is je leven maak baar

Donderdag  13 februari   Jan Terlouw  “Natuurlijk”  
                                               boekenweek essay 2018   

Misschien is het iets voor u?  U kunt altijd een keer komen kijken. U bent van harte welkom!
Inlichtingen: Annalize Karsten, tel. 654 494 en Mariet Feijen-Schrickx, tel. 655 697