Voor elkaar

Binnen onze kerkelijke gemeente wordt een aantal activiteiten georganiseerd waarbij gemeenteleden (waaronder de predikanten en pastor) ten dienste staan van andere gemeenteleden (en anderen). Op dit onderdeel van de site worden deze activiteiten nader beschreven. Over de achterliggende pastorale organisatie is uitgebreide informatie beschikbaar.

De activiteiten "voor elkaar" zijn op dit moment

- gelegenheid bieden voor een vertrouwelijk gesprek

- pastorale zorg bij ernstige ziekte

ophalen per auto

- kerkdienst beluisteren

- werkgroep ouderen contact 

- bustocht, theemiddag, kerstmaal voor 75+

- een maal en een verhaal 

- Oecumenische Vrouwen Gespreksgroep