Werkgroep ZWO

 Uitgangspunt van de werkgroep is dat ZWO (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking) een wezenlijk onderdeel is van het gemeente –zijn.

Het is bij uitstek “geloof in uitvoering”, gebaseerd op de bijbelse begrippen barmhartigheid, gerechtigheid en rentmeesterschap.

Het doel van de werkgroep is de gemeente hierbij te betrekken door middel van het aandragen van thema’s,die door Kerk in Actie worden aangeboden. Dit zijn thema's die ons allen raken en onze verbondenheid met mensen ver weg en dichtbij gestalte kunnen geven.

De acties op basis van deze thema's zijn bedoeld om mensen, die in veel moeilijker omstandigheden leven dan wij in het welvarende westen, te ondersteunen en hun mogelijkheden en kansen op geluk en meer welvaart te helpen vergroten.

Dit doet de werkgroep door tweemaal per jaar mee te werken aan voorbereiding en uitvoering van een dienst voor het werelddiaconaat, waarin we aandacht vragen voor een project uit de derde wereld.

Contactpersoon: tijdelijk vacant

De werkgroep ZWO is ook per email bereikbaar.