Werkgroep ZWO

 Uitgangspunt van de werkgroep is dat ZWO (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking) een wezenlijk onderdeel is van het gemeente –zijn.

Het is bij uitstek “ geloof in uitvoering”, gebaseerd op de bijbelse begrippen barmhartigheid, gerechtigheid en rentmeesterschap.

Het doel van de werkgroep is de gemeente hierbij te betrekken door middel van het aandragen van thema’s,die door Kerk in Actie worden aangeboden. Dit zijn thema's die ons allen raken en onze verbondenheid met mensen ver weg en dichtbij gestalte kunnen geven.

De acties op basis van deze thema's zijn bedoeld om mensen, die in veel moelijker omstandigheden leven dan wij in het welvarende westen, te ondersteunen en hun mogelijkheden en kansen op geluk en meer welvaart te helpen vergroten.

Dit doet de werkgroep door tweemaal per jaar mee te werken aan voorbereiding en uitvoering van een dienst voor het werelddiaconaat, waarin we aandacht vragen voor een project uit de derde wereld.
In het najaar van 2015 heeft de werkgroep zich voor twee jaar verbonden aan het project  SAVE van Kinderen in de Knel van Kerk in Actie.  Wij willen in ieder geval tijdens de twee diensten voor het werelddiaconaat in februari en oktober aandacht schenken aan dit project.

 SAVE  ( Social Awareness and Voluntary Education) is een organisatie in Tirupur in Zuid-India die kinderarbeid wil beeindigen, de arbeidsomstandigheden en rechten van de migrantenarbeiders wil verbeteren en de positie van vrouwen versterken. 

Tirupur is een textielstad in Zuid-India met grote verborgen problemen, waar liefst 1 miljoen mensen direct of indirect werken in de textielindustrie. Hoewel kinderarbeid volgens de wet is verboden in India komt het in bepaalde onderdelen van de kledingproductie nog regelmatig voor. De grote vraag naar betaalbare kleding houdt deze situatie mede in stand. Duizenden kinderen werken dag in dag uit onder slechte omstandigheden. Ze gaan niet naar school. Lees ook: Nieuws over dit project

SAVE helpt jaarlijks meer dan 500 kinderen van straat, uit fabriek of ander werk naar school.

Om terugval te voorkomen volgt SAVE de kinderen tot hun 16e en bezoeken de medewerkers de kinderen regelmatig op school om te zien hoe het met hen gaat.

Kinderarbeid is een maatschappelijk probleem daarom werkt SAVE nauw samen met overheden, kledingmerken en vakbonden in India en Nederland. Samen met vakbondsorganisaties  en de Schone Kleren Campagne oefent de organisatie druk uit op westers kledingbedrijven zodat consumenten op termijn geen “fout shirt” meer hoeven te kopen.

Wilt u meer informatie over eerlijke en schone kleding dan kunt u terecht op de volgende websites:

www.fairwear.nl

www.schonekleren.nl

www.goedewaar.nl

www.milieucentraal.nl

De werkgroep wordt door  KerkinActie op de hoogte gehouden van wat SAVE concreet doet en volgt de ontwikkelingen. Hieronder treft u daar een concreet voor beeld van:
 

WERKEN AAN BEWUSTWORDING

Op 16 juni 2015 vroegen we aandacht voor de internationale dag tegen kinderarbeid. 309 kinderen deden mee aan een protestmars. De kinderen riepen slogans tegen kinderarbeid en hielden teksten omhoog. 5.381 mensen hebben een petitie tegen kinderarbeid getekend. Volwassenen en kinderen samen riepen dat zij zich zouden inzetten voor een kinderarbeid-vrije omgeving. Dat nieuws heeft in drie lokale kranten gestaan.
Op 8 juni waren we aanwezig bij de Wereld Milieu dag, toen schoolkinderen bomen gingen planten. Ook toen vroegen we aandacht voor een kinderarbeid-vrije omgeving. 3.560 mensen tekenden de petitie en 200 kinderen liepen mee in de protestmars.

We hebben 3.000 flyers verspreid om mensen bewust te maken dat kinderen niet (in textielfabrieken) horen te werken.

 

Contactpersoon: Anja van der Wiel, tel: 652693

De werkgroep ZWO is ook per email bereikbaar.