Kleuterdagverblijf Cluj

De werkgroep Cluj-M.K.D. in Castricum, werd in 1989 opgericht met als doel:

Het Medisch KinderDagverblijf (M.K.D.)Bethania materieel en immaterieel te ondersteunen.

In het M.K.D. werden zestig kinderen behandeld. Doordat de ondersteuning van de Protestants Christelijke Vereniging Kinderzorg haar financiering voor het M.K.D rond 1995 stopte moest er gezocht worden naar nieuwe financieringenbronnen en werd op het terrein van het M.K.D. de Kindergarten Bio Bee opgericht waarin tachtig kinderen opgevangen konden worden. 

De winst van deze Kindergarten, de profitorganisatie Bio Bee wordt gebruikt om ‘special need’ kinderen van het M.K.D. Bethania, de non proffit organisatie, te behandelen. Daarnaast worden er 6 kinderen behandeld in de reguliere Kindergarten groepen. De behandeling van deze 6 kinderen wordt gefinancierd door de stad Cluj.

De behandeling van de 26 special need kinderen wordt gedaan door een deskundige staf die bestaat uit kinderarts, een verpleegkundige, een maatschappelijk werkende, psycholooglogopediste en fysiotherapeut ,groepsleiding en de ondersteunende diensten deze werken nu in parttime dienstverband .

de voorkant van het kinderhuis.

Daarnaast heeft de werkgroep de aankoop van de camping Exodus in Finisel ondersteund. Deze camping is er opgericht om kinderen uit de Stad Cluj die niet op vakantie kunnen, gastvrij te ontvangen. Ze kunnen op de camping een onbezorgde week doorbrengen.

Activiteiten

Met een zekere regelmaat vonden er goederen transporten plaats vanuit Castricum. Allerlei goederen zoals kleding, voedsel ,spelletjes computers enz. gingen regelmatig naar het kinderhuis.
Doordat nu in Roemenië eigenlijk alles te koop is en het reizen met een busje door de hoge diesel prijzen duurder is dan de waarde van goederen die meegaan, is gekozen dit niet meer te doen.

De ondersteuning bestaat nu uit immateriële ondersteuning zoals bv. een bouwkundig advies, financiering van noodzakelijke zaken zoals  spelmateriaal ,ontwikkelingsmateriaal , inrichting van een snoezelruimte enz. En de jaarlijks bezoeken ter ondersteuning die leden van de werkgroep soms samen met geïnteresseerden aan het M.K.D. brengt .

Geld inzamelen

Voor de activiteiten van de werkgroep is veel geld nodig. Op allerlei wijzen probeert de werkgroep dit te verzamelen.

-Zo wordt er in kerkdiensten aandacht voor dit project gevraagd en gecollecteerd .

  • In 2006 is gestart met het werven van sponsoren: mensen (of bedrijven) die  regelmatig een bijdrage aan het werk willen geven.
  • Elk jaar rond 5 december wordt er geld voor het project verdiend door Sinterklaas met Piet(en), die kinderen thuis (tegen vergoeding door hun ouders) bezoeken.
  • Daarnaast zijn er nog altijd sympathisanten van het project die ons financieel ondersteunen

In het 25 jarig contact is er veel veranderd maar het blijft nodig kinderen met een lichamelijke, geestelijke of sociale handicap te helpen zodat ze een  plekje in de maatschappij kunnen krijgen.
De overheid in Roemenië ondersteunt deze vorm van jeugdhulpverlening nog  niet, zodat het M.K.D. Bethania nog steeds onze hulp kan gebruiken.

Voor inlichtingen over de werkgroep, de activiteiten van de werkgroep en het M.K.D Bethania kunt u contact opnemen met:

Els Soepenberg, secretaris:  0251-652531 

Hierbij een foto van een kinderfeestje in de stad Cluj

Giften zijn van harte welkom op
rekening NL34RABO 0300993838 t.n.v. Cluj, Castricum.