Voor de wereld

Veel werk voor wereld en milieu wordt geinitieerd en gestimuleerd door de Diakonie. Het doel van de diaconie is het ondersteunen van mensen die in nood verkeren, zowel dichtbij als veraf. Diaconaat is een taak van alle gemeenteleden; de diaconie activeert, stimuleert en ondersteunt die taak.r

Hulp wordt verstrekt in financiële of andere vorm (bijv. bij het invullen van formulieren), het voeren van acties, enzovoorts. Bijzondere aandacht wordt besteed aan de groeiende groep ouderen in onze gemeente. De gemeente wil aandacht geven aan de diverse noden die kunnen ontstaan bij het ouder worden, zoals vereenzaming en gezondheidsproblemen. In de Protestantse Gemeente Castricum organiseert de werkgroep ouderen contact een aantal activiteiten.

Veraf

Aan de hulp veraf (noden in de wereld) wordt vanuit de diaconie aandacht besteed via de commissie
Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking(ZWO).

Noodfonds

De huidige wetgeving rondom privacy brengt met zich mee, dat het signaleren van noden dichtbij meer inspanning kost. Het beleid is erop gericht deze noden te signaleren in goed overleg met de lokale overheid. In verband hiermee is een Noodfonds opgericht voor de gehele burgerlijke gemeente Castricum. Dit oecumenische noodfonds wordt beheerd door de diaconieën van de kerkelijke gemeenten en parochies.