Stukjes van God

Houdt U van redelijk gedegen theologische kost, maar wel in begrijpelijke taal? Dan moet u eens op de IKON site genaamd  Stukjes van God klikken. Hierin wordt een bijzonder leesbaar overzicht  gegeven van theologische ontwikkelingen in het denken over de vraag "Wie is God".


Ter illustratie een citaat:

"We praten over God alsof hij op ons lijkt, en we kunnen misschien niet anders. Dat blijft niet eens beperkt tot de middeleeuwen. Ook nu nog hoor je geregeld, in welles-nietes-discussies over God, dat de nachtegaal demonstreert dat God niet bestaat, omdat het prachtig zingen van deze vogel, in de renaissance veelal gebruikt als beeld voor de lofzang aan God en in ieder geval door het mensenoor in esthetische zin buitengewoon gewaardeerd, toch echt alleen maar met territoriumdrift te maken heeft. Met andere woorden: de biologische functie zou alle andere functies uitsluiten, God is zo simpel dat hij alles maar met een eenduidig doel kan scheppen! Ja, zo'n god zou voor mij ook niet hoeven te bestaan.

Maar een God die de nachtegaal die stem geeft om het territorium af te bakenen, en ons het vermogen daarvan te genieten, ach, daar valt wel wat voor te zeggen! God is zowel eenvoudig, als complex."