Leren

De gemeente is een leerhuis: een gemeente die niet leert, is geen gemeente.

Het begrip leerhuis  komt uit de joodse traditie en is voor gewone mensen bedoeld.

Het leerhuis is inmiddels, ook in christelijke kringen, verbreed tot een leer- en bezinningsplek over allerlei onderwerpen rond Bijbel en geloof.


                                                                                                                    
De kerkdienst met de prediking valt hier dus ook onder.
Evenals de meeste activiteiten met jeugd en jongeren, zoals kindernevendiensten, die bedoelen hen meer bij het geloof te betrekken. 
Gespreksgroepen en wijk- en blokavonden over onderwerpen passen hier ook in, evenals het cursusprogramma van de plaatselijke Raad van Kerken.

Ook in het kerkblad "Over & Weer" komen door gerichte publicaties belangrijke thema's rondom geloof en geloofsbeleving aan de orde.