Nuttige links

* Allereerst de site waar u de Bijbel in vele vertalingen kunt vinden.

* De hele Bijbel voorgelezen vindt u op voorleesbijbel.nl. U kunt precies het gedeelte downloaden of laten voorlezen, dat u wilt horen. En elke dag staat er een stukje klaar volgens een leesrooster.

* Dan de website van de Protestantse Kerken in Nederland (PKN); bevat alfabetisch de websites van talloze kerkelijke PKN-gemeenten. Leuk om te vergelijken met onze site.

*De teksten van zowel de psalmen als de gezangen uit het liedboek van 1973 zijn beschikbaar.

* Handig is de site waar u alle melodieen van de gezangen uit Tussentijds kunt beluisteren (als u tenminste een geluidskaart in uw computer hebt)

* de jeugdafdeling van de PKN (PKN-JOP) vindt u hier.

* Voor de kindernevendiensten is de site van kind op zondag natuurlijk onontbeerlijk

* En dan hoort de site van de Raad van Kerken er natuurlijk ook bij evenals die van Kerk in Actie.

* Evenals die van de IKON.

* Altijd informatief is de site van de Stichting Leerhuis en Liturgie. Daar worden o.a. de CD's met liederen van Oosterhuis uitgegeven, en u kunt ze hier bestellen. Ook de befaamde Dominicus-lieddagen worden hier aangekondigd.

* Een initiatief van de IKON is de site kerkvannederland; hier is een groot aantal kerkdiensten uit het recente verleden toegankelijk gemaakt en te beluisteren. Op dit moment zijn het er meer dan 500. Met handige zoekfunctie.

* Kijk ook eens op de websites van de Goede Herder parochie van onze Rooms Katholieke mede-gelovigen en die van de Evangeliegemeente Castricum.

* Website van de christelijk-maatschappelijke beweging voor vrouwen Passage.

* Ouderen vinden nuttige informatie op de website van de PCOB:  www.pcob.nl

* Lezers van boeken over religie en theologie vinden veel nieuw titels bij  www.boekentafels.nl