‘Perspectief’. Levensbeschouwelijk en godsdienstfilosofisch onderwijs voor kinderen

In het eerste kwartaal van 2018 hebben alle kinderen van twaalf tot en met vijftien jaar de mogelijkheid onder de noemer ‘Perspectief’ levensbeschouwelijk en godsdienstfilosofisch onderwijs bij mij te volgen. Ook alle vriendinnen en vrienden die de kinderen graag mee willen nemen, zijn van harte welkom. De opzet van het onderwijs is erop gericht allerhande thema’s binnen verschillende levensbeschouwingen vanuit filosofische perspectieven te behandelen, waardoor kinderen zichzelf, de ander en ontwikkelingen in de wereld om hen heen beter leren begrijpen. Twee voorbeelden van levensbeschouwingen zijn het boeddhisme en het ietsisme. Twee voorbeelden van godsdienstfilosofieën zijn de filosofische studie van het jodendom en de fenomenologie. Een voorbeeld van een thematische verdieping is de betekenis van het begrip ‘leven’ te bepalen aan de hand van vragen en opdrachten. Enkele vragen in dit verband kunnen zijn: in hoeverre is een levensbeschouwing hetzelfde als een wereldbeschouwing? En, waarom kan het van belang zijn bij het duiden van een historisch tijdperk te vragen naar een levensbeschouwing? Een opdracht kan luiden: geef bij a-religiositeit aan welke beslissing over het leven in zijn geheel wordt voltrokken, en leg uit hoe deze beslissing bepalend is voor de wijze waarop het leven aan mensen verschijnt. Door diverse werkvormen aan te reiken zal het onderwijs in het teken staan van zowel het opdoen van kennis als het aanleren van competenties. Door een brede oriëntatie te bieden op minstens acht levensbeschouwingen alsook te werken met thematische verdiepingen, worden kinderen uitgedaagd geïnformeerd hun eigen perspectief te ontwikkelen. In de lessen zal veel ruimte worden geboden voor eigen inbreng. De lessen zullen vanaf medio februari 2018 in De Schakel aan het Kerkpad 1 te Castricum om de week worden gegeven op dinsdag of woensdag van 19.30-20.30 uur tot aan de zomervakantie, die voor de regio Noord op 21 juli begint. Wilt u uw kind opgeven voor dit levensbeschouwelijk en godsdienstfilosofisch onderwijs, dan kunt u een e-mail sturen naar onderstaand e-mailadres of een bericht sturen via Facebook Messenger of WhatsApp.

Ds. Suzan ten Heuw
E-mail: suzantenheuw@pkcastricum.nl
Tel. en WhatsApp: 06-20429675