Kinderen, jeugd, jong volwassenen

Wat is er voor jullie, voor jonge mensen te doen in de Protestantse Kerk Castricum ?

Op elke zondag is iedereen welkom in de kerkdiensten om 10.00 uur, dus jullie ook.
1 x per maand zijn er speciale kinder-/jeugddiensten, gelijk met de dienst voor de volwassenen.
In 2021 is dat steeds de laatste zondag van de maand. 
Door de lockdown zijn er nu alleen online kerkdiensten

Actueel voor de jeugd. 

26 september a.s. is de Startdienst voor het nieuwe seizoen.
Dan verwelkomen we onze nieuwe dominee Rik Willemsen en nemen we afscheid van dominee Roel Kniijff, die ons als interim-dominee door een moeilijke tijd geholpen heeft, en ook meegewerkt heeft om Rik te vinden, als onze nieuwe voorganger.
Rik wordt ook eerst ingezegend als predikant.
Het wordt dus een feestelijke en plechtige kerkdienst, waar de kinderen ook een rol in krijgen.
We gaan na de inzegening van Rik, boven met elkaar praten over wat "inzegenen" betekent, en iets moois maken voor beide dominees.
Na de dienst gaan we in optocht naar de vroegere Maranathakerk, dat is nu een school.
Daar proosten we op de nieuwe dominee, en dan kunnen we hem persoonlijk leren kennen.
We bieden hem dan aan wat we voor hem hebben gemaakt., en we geven ook Roel zijn kadootje, als dank voor wat hij voor ons heeft gedaan.
We krijgen nog lekkere lunchhapjes aangeboden, en tijdens dit informele samenzijn is er ook nog tijd voor een leuk spel.
Het wordt een bizondere en mooie dag, waarop we jullie allemaal weer hopen te zien! 
We gaan dit jaar werken met het thema VRIENDSCHAP : hoe gaan we goed met elkaar om en hoe zorgen we goed voor onszelf en elkaar?
Vorig jaar zijn we vooral bezig geweest met hoe we goed voor onze aarde kunnen zorgen, dit jaar kijken we dus ook hoe we als mensen goed en vredig samen kunnen leven op onze aarde. Volgende keer lezen jullie daar meer over!

Marjan, namens de Kind en Kerk-groep

Algemeen 

Het schema voor de kinderdiensten ziet er nu als volgt uit:

-  verzamelen vòòr in de kerk, vòòr de preek, kaars aansteken in onze lantaarn ,     naar onze ruimte in de grote zaal boven lopen met elkaar 
-  daar aangekomen eerst een beginlied zingen 
- verhaal uit de bijbel vertellen, i.o. met de dienstdoende predikant 
-  activiteit n.a.v. het verhaal, in  lijn met ons jaarthema zo mogelijk 
-  afsluiting met zingen " onze Vader in de hemel" ( lied 1000 uit liedboek) 
-  kaars uitblazen 
-  terug naar de kerkdienst beneden , na de collecte, en vertellen aan de  gemeente wat we gedaan hebben.

Tevens heeft de werkgroep een uitgebreide vooruitblik op 2021. 
En ook voor de toekomst zijn er ideeën.

Marjan Quaak; Jeugdouderling PKCastricum; 0612643366
Email Marjan Quaak