Crèche

Om ouders de gelegenheid te geven om de vieringen bij te wonen, is er opvangmogelijkheid voor de kleinsten.

Weet je van te voren dat er behoefte is aan opvang voor kleintjes, dan is het handig als je dit laat weten aan Mirjam van Arkel (telefoon 650404) die in de crèche de zorg voor kleine kinderen op zich neemt. Kom je op het laatste moment, meldt dan bij de ouderling van dienst dat je graag opvang wilt voor je kind(eren). Zij/hij zal dit voor je regelen.