Voorbespreking van een kerkdienst

De afgelopen maanden zijn er verschillende diensten samen met gemeenteleden voorbereid. Dit is zo goed bevallen dat we dit het komende seizoen structureler willen aanpakken door elke maand een dienst met gemeenteleden voor te bereiden. Het zwaartepunt ligt hierbij op het samen lezen van het Bijbelgedeelte van de betreffende zondag. Welke vragen roept de tekst op, waar blijf je haken en wat heeft de tekst vandaag de dag te zeggen? Een gezonde nieuwsgierigheid om je te verdiepen in elkaars leeservaringen is belangrijker dan wetenschappelijke Bijbelkennis. Iedereen is dus van harte welkom!

De tweede zondag van de maand is in de regel de dienst waarbij we de dienst met elkaar voorbereiden. De dinsdag ervoor is het voorbereidingsmoment van 10:00 tot uiterlijk 11:30 in De Schakel.