Taizé-avondgebed

Het wekelijks Taizé-avondgebed wordt gehouden op maandagavond in de Dorpskerk, Kerkpad 1, achter Dorpsstraat 61. Van 19.00 tot 19.45 uur.
De kerk is open om kwart voor zeven.

Er iligt voor ieder een Taizé-liedboekje klaar en een A5-je met de liturgie van die week, waarop ook de vertaling staat van de liederen die we zingen.
We komen in stilte binnen; er is een Psalmlezing en een Bijbellezing; en een stilte. Ieder die dat wil kan een lichtje aansteken.
We vertrekken in stilte.

Jong en oud, iedereen is welkom.