Koren

Er zijn twee koren actief in de protestantse gemeente.

Elk koor werkt regelmatig aan een dienst in de dorpskerk mee. En elk koor verwelkomt graag nieuwe leden. Zie voor nadere gegevens over elk koor de betreffende pagina.

Naast deze twee kerkelijke koren wordt er met veel enthousiasme gezongen door:
"Interkerkelijk koor Connection" met een basisrepertoire van gospelsongs, negrospirituals en religieus georienteerde musicals.