Het Liturgiekoor

o.l.v. Jelle Jan Klinkert

 Het Liturgiekoor is een gemengd koor van twintig leden en is opgericht in 1986 met als doelstelling de gemeente te ondersteunen bij het leren kennen van nieuwe liederen. 

                                                                                        foto: Bert Hollander

                   Repertoire

Het Liturgiekoor zingt vooral liederen van Huub Oosterhuis, op muziek van componisten als Bernhard Huijbers, Tom Löwenthal en Antoine Oomen, maar ook werken van Willem Vogel. Het koor heeft inmiddels een repertoire van 553 stukken. Een aantal daarvan was heel bijzonder en leidde in de loop van onze koorgeschiedenis tot bijzondere projecten, zoals de uitvoering van het Kerstoratorium van Willem Vogel, de Missa Solemnis van Löwenthal en Oosterhuis zowel in de Dorpskerk als in de Grote of St.Bavo op de markt in Haarlem. En ter gelegenheid van ons vijfentwintig jarig bestaan voerden wij in de Dorpskerk en de Abdijkerk te Egmond de Mis “Ruimte waar het Licht kan komen” van Henny Vrienten uit. Net als de Missa Solemnis een werk voor koor en een flink aantal instrumentalisten. Op Goede Vrijdag 2017 zongen we in de Dorpskerk, met gastzangers en koperblazers, het Paasoratorium “Het Lam dat ons doet leven” (muziek: Dirk Zwart, tekst: Ria Borkent). Het koor jaar 2017 eindigde met een uitvoering op Kerstavond in de overvolle Dorpskerk van het prachtige Kerstoratorium ”Licht voor de Wereld” (Dirk Zwart/Ria Borkent) met gastzangers en ondersteuning van een koperkwartet van muziekvereniging Emergo Castricum. In 2018 zongen we tijdens de Paaswake het werk “Dan zal ik Leven” en in de Kerstvesper het Kerstoratorium “Een Nieuw Begin” (teksten: Huub Oosterhuis, muziek: Antoine Oomen).
Op Kerstavond 2019 zong het koor in de Dorpskerk het stemmige “Festival of Lessons and Carols” op muziek van bekende Engelse melodieën bewerkt door Dirk Zwart met teksten van Sytze de Vries.

Dirigent

Dirigent van het Liturgiekoor is sinds de oprichting Jelle Jan Klinkert (1947). Hij speelt piano sinds zijn zesde en leerde later ook klarinet en gitaar spelen. De eerste tijd deed hij zijn koordirectie-werk op basis van zijn ervaring als pianist en leider van bands en (klassieke) muziekgroepen. Na zijn pensionering in 2007 – daarvoor werkte hij o.a. als directeur van ziekenhuizen en zorgorganisaties – volgde hij de Meerjarige (koor) Dirigenten Opleiding (MDO) van het Centrum voor de Kunsten in Utrecht, waar hij in 2009 afstudeerde. Vanaf die tijd ging hij ook het koor van de Kritische Gemeente IJmond dirigeren. En sinds enkele jaren staat hij ook voor het Laatkoor uit Alkmaar.

Instrumentale begeleiding

De begeleiding op de piano wordt verzorgd door onze vaste pianiste Karin Mooij en de dirigent.

De kooraktiviteiten

Het Liturgiekoor zingt ongeveer een keer per maand, met uitzondering van de zomermaanden, in de vieringen in de Dorpskerk en we werken mee aan vieringen in Dijk en Duin (De Oude Keuken) en De Koepel (Willibrordus Heiloo). Een bijzondere activiteit is de Liedmiddag (met gastzangers) + aansluitend Oecumenisch Vesper (met voorganger, gastzangers en bezoekers).

 Zingschema  Liturgiekoor 2020                           

19 januari ds. Suzan ten Heuw; Week van de Eenheid
15 februari Liedmiddag (13:30) en Oec. Vesper (17:00) met Jubilate o.l.v. Tom Berkhout
16 februari ds. Roel Knijff
8 maart ds. Saskia v. Ossewaarde
9 april Witte Donderdag Oec. Vesper (19:00) gewijd aan Dietrich Bonhoeffer. O.a. met muziek op teksten van Bonhoeffer, door Hans Timmer recent gecomponeerd op verzoek van het Liturgiekoor.
Gevolgd door film over Bonhoeffer.
26 april ds. Suzan ten Heuw
17 mei GGZ Heiloo.
31 mei mw. A.Winter (Pinksteren)
14 juni ds. Simon Zuidema
27 sept. Ds. S. ten Heuw/ Pastor E. Masetti , Startzondag met drie koren
11 oktober De Oude Keuken (Dijk en Duin)
25 oktober mw. ds. Ten Heuw
22 november Pastor E. Masetti , Gedachteniszondag (10:00)
24 december Ds. Simon Zuidema; Oec. Kerstvesper (21:00)

Het koor repeteert elke zaterdag in de Dorpskerk van 10 uur tot ca. half twaalf, met koffiepauze. In de zomermaanden (medio juni – begin september) geen repetitie. We sluiten het koorseizoen altijd af met een gezellige “Thee en Taart”.

Wil je  meezingen in dit enthousiaste koor?  Nieuwe zangers van harte welkom.  Sopranen, alten en met name tenoren en bassen.  Kom eens vrijblijvend een repetitie bijwonen om te horen of het Liturgiekoor ook jouw koor is! 

Contact

Jelle Jan Klinkert (dirigent), tel. 0251-652456, email:: Jelle Jan Klinkert

Hans Koopmans (bestuur), tel. 0251-310417, email: Hans Koopmans

Update: januari 2020  hpk