De Cantorij

o.l.v. Wim Rijnsburger.

De Cantorij is opgericht in 1973 om als koor medewerking te verlenen aan de kerkdiensten van de Hervormde Gemeente in de Dorpskerk, onder leiding van Bert Bos. Al spoedig werd de Cantorij interkerkelijk, dat wil zeggen, dat ook in een dienst in een van de twee kerken werd meegewerkt. Het koor was eigenlijk een voorloper van de huidige eenwording van beide kerkelijke gemeenten.

De Cantorij is een gemengd koor van ongeveer 40 leden
Het koor staat onder leiding van Wim Rijnsburger. 
De vaste begeleider op orgel en piano is Theo Bijlenga    

                                                                                                                            .

Repertoire


De Cantorij zingt liederen uit het Liedboek voor de Kerken; en oude en moderne geestelijke liederen en heeft een belangrijk aandeel in de liturgie van de kerkdiensten.
Uitgezonderd de zomermaanden zingt de Cantorij ongeveer éénmaal per maand in de Dorpskerk en in ieder geval op de kerkelijke hoogtijdagen van Kerst, Pasen en Pinksteren.
Daarnaast wordt er meegewerkt aan oecumenische diensten, aan vieringen op 'Dijk en Duin' en incidenteel aan diensten in andere gemeenten en koordagen.
 

Dirigent

Wim Rijnsburger (1949) is thuis met veel muziek opgegroeid, kreeg klassiek pianoles en had van jongs af aan veel affiniteit met kerkmuziek. Op de middelbare school verschoof zijn interesse naar de lichte muziek. Vele jaren speelde hij in allerlei bandjes (naast zijn werk als electronicus en programmeur), werkte als pianist mee aan amateur-theaterproducties en componeerde liedjes over Pluk van de Petteflet (zie CD’s).
Op latere leeftijd is Wim de klassieke richting weer ingeslagen. Hij studeerde piano bij Ernst Binnekamp (Dirkshorn) en behaalde de muziektheoretische vakexamens aan de Schumann Academie.
Daarna heeft Wim een paar jaar koordirectie gestudeerd aan de Hogeschool-IDE bij Joop Schets, met als bijvak piano bij Jaap Neuteboom (Hattem).
Momenteel is Wim dirigent van de Cantorij van de PKC in Castricum en pianist-koorrepetitor bij andere koren. verder maakt hij deel uit van Trio Tarantella (klarinet, fluit, piano).
 

Rooster  Cantorij   Najaar 2019 

                                 Eerste repetitie 30 augustus

15 september               Dijk en Duin
29 september               Dorpskerk         startdienst; Eveline Masetti,
                                                                            Suzan ten Heuw, 3 koren

20 oktober                   Dorpskerk                           Eveline Masetti

24 november               Dorpskerk                            Eveline Masetti                                                      Gedachteniszondag
25 december               Dorpskerk                            Kerstmorgen

De wekelijkse repetities zijn van eind augustus tot Pinksteren op vrijdagavond van 19.00 uur tot 20.30 uur in de Dorpskerk. Nieuwe leden zijn van harte welkom. 

Komt u eens kennismaken!  

Informatie: Contactpersoon: emailadres, tel. 653681