Kerkdiensten

Gewoonlijk worden 's zondags om 10 uur kerkdiensten gehouden in de Dorpskerk. Een beschrijving van de gang van zaken in de kerkdienst vindt u hier. Kijkt u vooral bij de de eerstvolgende kerkdienst op deze site als u van plan bent de kerkdienst te bezoeken.

Er wordt naar gestreefd ook een aantal diensten in oecumenisch verband te organiseren, waarmee de gemeente blijk wil geven van haar verbondenheid met alle christenen.

Wat betreft de Maaltijd van de Heer; deze wordt in onze kerken maandelijks gevierd. Ieder die in Christus gelooft - oud of jong, lid van een kerkgenootschap of niet - wordt uitgenodigd aan het Avondmaal deel te nemen.

Ook de kerkdiensten die regelmatig (ongeveer eens in de veertien dagen) worden gehouden in "de Plaza" ingang restaurant "de Oude Keuken". in GGZ Dijk en Duin vallen onder de verantwoordelijkheid van de Protestantse Gemeente Castricum. 

Radiouitzending

De zondagse dienst om 10.00 uur in de Dorpskerk wordt uitgezonden op Radio Castricum. Te vinden op de kabel op 104,5 FM en in de lucht op 105 FM.

U kunt Radio Castricum ook beluisteren via Internet: klik dan hier op zondag tussen 10 en half twaalf.

De laatste zondagse dienst later beluisteren

Deze Laatste kerkdienst kunt u ook via de website beluisteren.
De dienst is vanaf de maandag beschikbaar en blijft een week op de site staan.

Ophalen met de auto

Voor de dienst in de Dorpskerk is er de mogelijkheid opgehaald te worden. Deze dienst is vooral bedoeld voor mensen die zich minder gemakkelijk kunnen verplaatsen. U kunt hiervoor een afspraak maken met mevr. Andy Buitelaar, telnr. 0251-658041.