Inleveren mededelingen zondagsbrief

Onze PKC kent drie reguliere kanalen voor mededelingen en aankondigen van activiteiten: 

O&W, website en zondagsbrief. Ook worden er posters gebruikt. Het is voorgekomen dat in een zondagsbrief een uitgebreide mededeling staat, die ook al in O&W en op de website stond. Nadenken over nut, noodzaak en effectiviteit van mededelingen in de zondagsbrief kan geen kwaad.

Mededelingen die voor de eerstvolgende kerkdienst in de zondagsbrief moeten worden opgenomen of moeten worden afgekondigd, kunnen per email worden verzonden. Benadrukt moet worden dat het alléén mededelingen betreft die opgenomen moeten worden in de eerstkomende zondagsbrief.  
Kies dus als onderwerp: mededeling voor de zondagsbrieven.

Beperk een mededeling of aankondiging voor opname in de zondagsbrief tot een “Oneliner” of tot een stukje van maximaal 40 woorden, met een verwijzing naar O&W en onze eigen website www.pkcastricum.nl of voor de bijeenkomsten onder auspiciën van de Raad van Kerken naar hun website: www.rvkcastricum.nl en stuur het uitgebreidere verhaal naar O&W en de website(s).

Mededelingen die uiterlijk woensdagavond 18.00 uur per email verzonden worden zullen in de zondagsbrief worden opgenomen. Dringende berichten die daarna binnenkomen kunnen dan nog door de ouderling van dienst worden afgekondigd.