In De Oude Keuken

Op het terrein van de GGZ-inrichting "Parnassia" is beschikbaar voor kerkdiensten de zaal: 
"De Plaza"; bereikbaar via de ingang van het restaurant "De Oude Keuken".
Er worden zeer regelmatig Gemeenschapsvieringen 
gehouden voor de bewoners. van de GGZ-instelling Parnassia
Er zijn ook altijd leden van de Protestantse Kerk aanwezig, hetzij als begeleider, hetzij als gast.

De diensten die daar gehouden worden vallen formeel onder de verantwoordelijkheid van de Protestantse Kerk Castricum.

10 december;10.00 uur: Ds. Angelique Rijlaarsdam. 

24 december; 19.00 uur: Kerstavondviering:
                                            Ds. Angelique Rijlaarsdam, Pastor Anton Huisman

14 januari; 10.00 uur: Ds. Angelique Rijlaarsdam