Diensten in de Dorpskerk

 

 

Taizé-avondgebed: Het Taizé-avondgebed valt onder auspiciën van de Raad van Kerken Castricum; en vindt plaats elke maandag om 19.00 uur in de Dorpskerk. Inloop vanaf 18.45 uur.

Voorlopig zijn er geen reguliere kerkdiensten in de Dorpskerk.
In plaats daarvan is er elke zondag een korte radioviering, die uitgezonden wordt via Radio Castricum, en tijdelijk tevens een video-uitzending, 

Kerkgangers weer welkom zonder aanmelding.

27 september; 10.00 uur: Pastor Eveline Masetti; Ds. Roel Knijff; 
                            Startzondag met kinderdienst; mmv. koren
                            Dienst in het Clusiuscollege; Oranjelaan 

04 oktober; Israëlzondag; 10.00 uur: Ds. Simon Zuidema

11 oktober; Werelddiaconaat; 10.00 uur: Ds. Roel Knijff;
                      Maaltijd van de Heer;  bevestiging van een ambtsdrager

18 oktober; 10.00 uur: Ds. B. Kramer, Heiloo

25 oktober; 10.00 uur: Ds. R. Blaauw, Heiloo

01 november; 10.00 uur: Ds. Simon Zuidema; met kinderdienst

De ochtenddienst op zondag om 10.00 uur in de Dorpskerk is ook te beluisteren via radio Castricum (FM 105 of kabel FM 104,5). Zie ook www.castricum105.nl