Diensten in de Dorpskerk

 

 

Taizé-avondgebed: Het Taizé-avondgebed valt onder auspiciën van de Raad van Kerken Castricum; en vindt plaats elke maandag om 19.00 uur in de Dorpskerk. Inloop vanaf 18.45 uur.
In december is er tot nader bericht geen Taizé-avondgebed.

Voorlopig zijn er geen reguliere kerkdiensten in de Dorpskerk.
In plaats daarvan is er elke zondag een korte radioviering, die uitgezonden wordt via Radio Castricum, en tevens een video-uitzending, 
Het besluit van de kerkenraad de diensten te laten plaatsvinden zonder reguliere kerkgangers is nog steeds van kracht. 

Zondag 03 januari 2021, 10.00 uur: Pastor Eveline Masetti; 

Zondag 10  januari; 10.00 uur: Ds. M. Visser, Heemskerk;
                                                       Opening Bonhoeffer expositie.

Zondag 17 januari; 10.00 uur: Ds, Roel Knijff;
                                                       Bevestiging van ambtsdragers

Zondag 24 januari; 10.00 uur: Pastor Eveline Masetti

Zondag 31 januari; 10.00 uur: Ds. Robert Blaauw, Heiloo

De ochtenddienst op zondag om 10.00 uur in de Dorpskerk is ook te beluisteren via radio Castricum (FM 105 of kabel FM 104,5). Zie ook www.castricum105.nl