Diensten in de Dorpskerk

 

 

Taizé-avondgebed: Het Taizé-avondgebed valt onder auspiciën van de Raad van Kerken Castricum; en vindt plaats elke maandag om 19.00 uur in de Dorpskerk. Inloop vanaf 18.45 uur. Echter niet op maandag 22 april, 2e paasdag.

28 april; 10.00 uur: Ds. Suzan ten Heuw

04 mei; 18.15 uur: Pastor Eveline Masetti; Dodenherdenking; Oecumenische dienst

05 mei; 10.00 uur: Ds. R. Blaauw, Heiloo

12 mei; 10.00 uur: Ds. Dick van Arkel en Ds. Hille Vlasman;
                                    Maaltijd van de Heer; Kunstdienst

19 mei; 10.00 uur: Ds. Dick van Arkel; Zondag Cantate; dienst met nagesprek;                                                                     mmv. De Cantorij en het liturgiekoor

26 mei; 10.00 uur: Ds. Suzan ten Heuw; met kinderdienst

30 mei; Hemelvaartsdag; 9.00 uur: Ds. J. Kubacki, Beverwijk

De ochtenddienst op zondag om 10.00 uur in de Dorpskerk is ook te beluisteren via radio Castricum (FM 105 of kabel FM 104,5)