Diensten in de Dorpskerk

 

 

Taizé-avondgebed: Het Taizé-avondgebed valt onder auspiciën van de Raad van Kerken Castricum; en vindt plaats elke maandag om 19.00 uur in de Dorpskerk. Inloop vanaf 18.45 uur.

24 november; 10.00 uur: Laatste zondag van het Kerkelijk jaar;
                                              Pastor Eveline Masetti; mmv. De Cantorij

24 november; 17.00 uur: Laatste zondag van het Kerkelijk jaar;
                                              Pastor Eveline Masetti; mmv. het Liturgiekoor

1 december; 10.00 uur: mevr. E. Bruggeman; met kinderdienst; 1e advent

8 december; 10.00 uur: Ds. F.C. van Dijke; Maaltijd van de Heer; 2advent
                                           met tolk gebarentaal 

15 december; 10.00 uur: Ds. Hanneke Ruiterbeek, Heiloo; 3e advent

22 december; 10.00 uur: Pastor Eveline Masetti; 4e advent

De ochtenddienst op zondag om 10.00 uur in de Dorpskerk is ook te beluisteren via radio Castricum (FM 105 of kabel FM 104,5). Zie ook www.castricum105.nl