Eerstvolgende kerkdienst

’De ochtenddienst in de Dorpskerk is ook om 10.00 uur te beluisteren op radio Castricum (FM 105 of kabel FM 104,5). Informatie over de eerstvolgende kerkdienst is woensdag of donderdag beschikbaar.

Op 22 maart en 29 maart en 5 april zijn er geen reguliere kerkdiensten 

We hopen zondag 29 maart en zondag 5 april om 10.00 uur via radio Castricum een korte viering te verzorgen met als voorganger pastor Eveline Masetti.

Ter vervanging van de kerkdiensten die niet door gaan, verzorgt de Protestantse Kerk in samenwerking met de EO de komende zondagen meditaties op de televisie. Deze worden uitgezonden op NPO2 om 9.20 uur.

Kerkdiensten en de activiteiten op 9, 10 en 11 april zijn vervallen. Mededelingen over de dienst met Pasen en de zondagen daarna worden in ieder geval op onze website geplaatst. 

Tekst van de lezingen op 29 maart:

Johannes 11: 1-4; 17-27

Lazarus uit de dood opgewekt

111Er was iemand ​ziek, een zekere ​Lazarus​ uit Betanië, het dorp waar ​Maria​ en haar zuster ​Marta​ woonden – 2dat was de ​Maria​ die ​Jezus​ met olie ​gezalfd​ heeft en zijn voeten met haar haar heeft afgedroogd; de zieke ​Lazarus​ was haar broer. 3De zusters stuurden iemand naar ​Jezus​ met de boodschap: ‘Heer, uw vriend is ​ziek.’ 4Toen ​Jezus​ dit hoorde zei hij: ‘Deze ​ziekte​ loopt niet uit op de dood, maar op de eer van God, zodat de ​Zoon van God​ geëerd zal worden.’

17 - 27

17Toen ​Jezus​ daar aankwam, hoorde hij dat ​Lazarus​ al vier dagen in het ​graf​ lag. 18Betanië lag dicht bij ​Jeruzalem, op een afstand van ongeveer vijftien ​stadie, 19en er waren dan ook veel ​Joden​ naar ​Marta​ en ​Maria​ gekomen om hen te troosten nu hun broer gestorven was. 20Toen ​Marta​ hoorde dat ​Jezus​ onderweg was ging ze hem tegemoet, terwijl ​Maria​ thuisbleef. 21Marta​ zei tegen ​Jezus: ‘Als u hier was geweest, ​Heer, zou mijn broer niet gestorven zijn. 22Maar zelfs nu weet ik dat God u alles zal geven wat u vraagt.’ 23Jezus​ zei: ‘Je broer zal uit de dood opstaan.’ 24‘Ja,’ zei ​Marta, ‘ik weet dat hij bij de opstanding op de laatste dag zal opstaan.’ 25Maar ​Jezus​ zei: ‘Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft, 26en ieder die leeft en in mij gelooft zal nooit sterven. Geloof je dat?’ 27‘Ja ​Heer,’ zei ze, ‘ik geloof dat u de ​messias​ bent, de ​Zoon van God​ die naar de wereld zou komen.’

Nederlands bijbelgenootschap)