Eerstvolgende kerkdienst

’De diensten in de Dorpskerk of de Maranathakerk zijn ook te beluisteren op radio Castricum (FM 105 of kabel FM 104,5) 
Informatie over de eerstvolgende kerkdienst is woensdag of donderdag beschikbaar.

Dienst in de Maranathakerk
16 december; 10.00 uur: Ds. Dick van Arkel; 3e zondag van advent;
                                                Maaltijd van de Heer

1collecte: Diaconie
2collecte: Pastoraat

De zondagsbrief voor de dienst in de Dorpskerk kan hier worden gedownload indien beschikbaar.

Tekst van de lezingen
Lucas 3: 7 - 18

7Johannes zei tegen de mensen die massaal uitliepen om zich door hem te laten ​dopen: ‘Addergebroed, wie heeft jullie wijsgemaakt dat je veilig bent voor het komende oordeel? 8Breng vruchten voort die een nieuw leven waardig zijn, en zeg niet meteen bij jezelf: Wij hebben ​Abraham​ als vader. Want ik zeg jullie: God kan uit deze stenen ​kinderen​ van ​Abraham​ verwekken! 9Ja, de bijl ligt al aan de wortel van de boom: iedere boom die geen goede vruchten draagt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen.’

10De mensen vroegen hem: ‘Wat moeten we dan doen?’ 11Hij antwoordde: ‘Wie twee stel ​onderkleren​ heeft, moet delen met wie er geen heeft, en wie eten heeft moet hetzelfde doen.’ 12Er kwamen ook ​tollenaars​ om zich te laten ​dopen, en die vroegen hem: ‘Meester, wat moeten wij doen?’ 13Hij zei tegen hen: ‘Vorder niet meer dan wat jullie is opgedragen.’ 14Ook ​soldaten​ kwamen hem vragen: ‘En wij, wat moeten wij doen?’ Tegen hen zei hij: ‘Jullie mogen niemand afpersen en je ook niet laten omkopen, neem genoegen met je soldij.’

15Het volk was vol verwachting, en allen vroegen zich af of Johannes misschien de ​messias​ was, 16maar Johannes zei tegen hen: ‘Ik ​doop​ jullie met water, maar er komt iemand die meer vermag dan ik; ik ben zelfs niet goed genoeg om de riemen van zijn ​sandalen​ los te maken. Hij zal jullie ​dopen​ met de ​heilige​ Geest​ en met vuur; 17hij houdt de ​wan​ in zijn hand om de ​dorsvloer​ te ​reinigen, het graan zal hij bijeenbrengen in zijn schuur en het kaf in onblusbaar vuur verbranden.’ 18Op deze en andere wijze spoorde hij de mensen aan en verkondigde hij hun het goede nieuws. 


Nederlands bijbelgenootschap