Eerstvolgende kerkdienst

’De ochtenddienst in de Dorpskerk is ook om 10.00 uur te beluisteren op radio Castricum (FM 105 of kabel FM 104,5). Informatie over de eerstvolgende kerkdienst is woensdag of donderdag beschikbaar.

26 januari; 10.00 uur: Ds. Robert Blaauw

1e collecte: Diaconie
2e collecte: Jop Sirkelslag

De zondagsbrief voor de dienst kan hier worden gedownload indien beschikbaar.

Tekst van de lezingen: 
Genesis 19: 23 - 29
Mattheüs 10: 11 - 15

23 De zon was al opgegaan toen ​Lot​ in Soar aankwam. 24Toen liet de HEER uit de hemel zwavel en vuur neerkomen op Sodom en Gomorra 25en hij vernietigde die steden en de hele vallei, met de inwoners van al de steden en met alles wat er op het land groeide. 26De vrouw van ​Lot, die achter hem liep, keek om en veranderde in een zuil van zout.
27’s Morgens vroeg ging ​Abraham​ naar de plaats waar hij bij de HEER had gestaan. 28Toen hij uitkeek over Sodom en Gomorra en over de hele vallei, zag hij dikke rookwolken van het land opstijgen als uit een smeltoven.
29Toen God de steden wegvaagde waar ​Lot​ had gewoond, liet hij ​Lot​ aan de ondergang ontkomen. Zo hield God, toen hij de steden in de vallei verwoestte, rekening met ​Abraham.

Mattheüs 10: 11 - 15

11In elke stad en in elk dorp waar je komt, moet je uitzoeken wie het waard is je te ontvangen; blijf daar dan tot je weer verdergaat. 12Groet de bewoners van het huis dat je binnengaat. 13Laat jullie ​vrede​ over dat huis komen als het dat waard is, maar als het dat niet waard is, laat dan die ​vrede​ naar je terugkeren. 14En als ze je niet willen ontvangen noch naar je woorden willen luisteren, verlaat dan dat huis of die stad en schud het stof van je voeten. 15Ik verzeker jullie: de dag van het oordeel zal voor het land van Sodom en Gomorra draaglijker zijn dan voor die stad.

Nederlands bijbelgenootschap)