Eerstvolgende kerkdienst

’De diensten in de Dorpskerk of de Maranathakerk zijn ook te beluisteren op radio Castricum (FM 105 of kabel FM 104,5) 

Informatie over de eerstvolgende kerkdienst is woensdag of donderdag beschikbaar.

In oktober zijn alle diensten in de Maranathakerk
21 oktober; 10.00 uur: Ds. Dick van Arkel

1collecte: Diaconie
2collecte: Kerkelijk beheer

De zondagsbrief voor de dienst in de Maranathakerk kan hier worden gedownload indien beschikbaar.

Tekst van de lezingen in de Maranathakerk

Marcus 10: 46 -52

46Ze kwamen in ​Jericho. Toen hij met zijn ​leerlingen​ en gevolgd door een grote menigte weer uit ​Jericho​ vertrok, zat daar een blinde bedelaar langs de weg, een zekere ​Bartimeüs, de zoon van Timeüs. 47Toen hij hoorde dat ​Jezus​ uit ​Nazaret​ voorbijkwam, begon hij te schreeuwen: ‘Zoon van ​David, ​Jezus, heb medelijden met mij!’ 48De omstanders snauwden hem toe dat hij zijn mond moest houden, maar hij schreeuwde des te harder: ‘Zoon van ​David, heb medelijden met mij!’ 49Jezus​ bleef staan en zei: ‘Roep hem.’ Ze riepen de blinde en zeiden tegen hem: ‘Houd moed, sta op, hij roept u.’ 50Hij gooide zijn ​mantel​ af, sprong op en ging naar ​Jezus51Jezus​ vroeg hem: ‘Wat wilt u dat ik voor u doe?’ De blinde antwoordde: ‘Rabboeni, zorg dat ik weer kan zien.’ 52Jezus​ zei tegen hem: ‘Ga heen, uw geloof heeft u gered.’ En meteen kon hij weer zien en hij volgde hem op zijn weg.

Nederlands bijbelgenootschap