Oecumenische leerdiensten

De Oecumenische Leerdiensten, voortgekomen uit de werkgroep oecumene, worden sinds begin 1971 gehouden; de groep die er mee bezig is bestaat nog steeds uit ongeveer 35 personen.

De diensten worden door wisselende groepjes voorbereid. Er is veel vrijheid ten aanzien van onderwerp en invulling. Lering en discussie staan centraal. Ook wordt zo nu en dan deskundigheid van buiten aangetrokken. De groep (en de diensten) zijn open voor iedereen, al of niet lid van een kerkgenootschap.

De diensten worden gehouden op iedere tweede zondag van de maand, van september tot en met mei, in de Kern aan de Overtoom; aanvang 10 uur.
 

Rooster voor de leerdiensten in het seizoen 2018 - 2019
 

09 september:       Bijwonen van een dienst in de Protestantse kerk in Limmen.

07 oktober:            "Het enigma God", what's in the name ?

11 november:        Het tweestromenland Mesopotamië, oorsprong van de
                                 Joods-Christelijke en Islamitische cultuur.

16 december:        Inleiding over de Messiah van G.F. Händel, met woord en muziek

13 januari 2019     Een ochtend met Ds. Dick van Arkel

10 februari:           Inleiding over het Thomas Evangelie 

10 maart:              Inleiding door twee leden van de Leerdienst

07 april:                Onderwerp wordt nog nader bepaald

12 mei                  Inleiding door Hanneke Klinkert
                              over de dichter Michel van der Plas

Bijeenkomsten in "De Kern", Overtoom 15.
Informatie: G.F. Schaffers; tel. 652688; W.K.van Zanten; tel. 654413