Oecumenische leerdiensten

De Oecumenische Leerdiensten, voortgekomen uit de werkgroep oecumene, worden sinds begin 1971 gehouden; de groep die er mee bezig is bestaat nog steeds uit ongeveer 35 personen.

De diensten worden door wisselende groepjes voorbereid. Er is veel vrijheid ten aanzien van onderwerp en invulling. Lering en discussie staan centraal. Ook wordt zo nu en dan deskundigheid van buiten aangetrokken. De groep (en de diensten) zijn open voor iedereen, al of niet lid van een kerkgenootschap.

De diensten worden gehouden op iedere tweede zondag van de maand, van september tot en met mei, in de Kern aan de Overtoom; aanvang 10 uur.
 

Rooster voor de leerdiensten in het seizoen 2019 - 2020
 

08 september:       Bijwonen van een dienst in de St. Pancratius.

20 oktober:            Moderne versie van Jona door ds. Nicolai uit Limmen

10 november:        ds. Maas Beitler: De schilder Hendrik Werkman

15 december:        Annie Tielemans en Dick IJzinga: Vereniging Mariënburg

12 januari 2020     Jan Meisner en Bert vd Tempel: Het probleem van het geloof

09 februari:           ds. Rien Jansens: Thomas Manton

08 maart:              Voorbereiding door Betsy Maassen

19 april:                Swanny Slump en Meta Brunt: Islam-aspecten 

12 mei                  Inleiding door Hanneke Klinkert
                            over bevrijdingspoëzie: Hannie Michaelis, Ed Hoornik

Bijeenkomsten in "De Kern", Overtoom 15.
Informatie: G.F. Schaffers; tel. 652688; W.K.van Zanten; tel. 654413