Oecumenische leerdiensten

De Oecumenische Leerdiensten, voortgekomen uit de werkgroep oecumene, worden sinds begin 1971 gehouden; de groep die er mee bezig is bestaat nog steeds uit ongeveer 35 personen.

De diensten worden door wisselende groepjes voorbereid. Er is veel vrijheid ten aanzien van onderwerp en invulling. Lering en discussie staan centraal. Ook wordt zo nu en dan deskundigheid van buiten aangetrokken. De groep (en de diensten) zijn open voor iedereen, al of niet lid van een kerkgenootschap.

De diensten worden gehouden op iedere tweede zondag van de maand, van september tot en met mei, in de Kern aan de Overtoom; aanvang 10 uur.
 

Corona maakt in seizoen 2020 - 2021
bijeenkomsten praktisch onmogelijk.
 

Bijeenkomsten in "De Kern", Overtoom 15.

Informatie: G.F. Schaffers; tel. 652688; W.K.van Zanten; tel. 654413