Huwelijksdienst

 

Een huwelijk of een andere vorm van partnerschap wordt in ons land meestal door een ambtenaar op het gemeentehuis voltrokken - al kan het ook in de kerk gebeuren. Maar misschien wilt U ook in een speciale trouwdienst uw huwelijk (of andere vorm van partnerschap) laten bevestigen.

Neemt u dan contact op met een van de predikanten in een vroeg stadium van de voorbereidingen. U kunt dan samen met hem de preciese vormgeving van de dienst gaan bespreken. De oude Dorpskerk is bijzonder geschikt voor een huwelijksdienst. Als u de Dorpskerk wilt gebruiken dient u - ook al in een vroeg stadium - contact op te nemen met de beheerder.

Met ingang van 1 september 2007 is een regeling van kracht, waardoor een financiële bijdrage gevraagd wordt bij een huwelijksdienst.

Tenslotte: ook als u geen kerkelijke bevestiging van Uw huwelijk wenst is het prettig als u - als lid van de gemeente - een wijziging van uw burgerlijke staat doorgeeft aan het kerkelijk bureau.