Huwelijksdienst

 

Een huwelijk of een andere vorm van partnerschap wordt in ons land meestal door een ambtenaar op het gemeentehuis voltrokken - al kan het ook in de kerk gebeuren. Maar misschien wilt U ook in een speciale trouwdienst uw huwelijk (of andere vorm van partnerschap) laten bevestigen.

Neemt u dan contact op met een van de predikanten in een vroeg stadium van de voorbereidingen. U kunt dan samen met hem de preciese vormgeving van de dienst gaan bespreken. De oude Dorpskerk is bijzonder geschikt voor een huwelijksdienst. Ook de Maranathakerk kan voor een trouwdienst gebruikt worden. Als u een van deze wilt gebruiken dient u - ook al in een vroeg stadium - contact op te nemen met de beheerder.

Met ingang van 1 september 2007 is een regeling van kracht, waardoor een financiële bijdrage gevraagd wordt bij een huwelijksdienst.

Tenslotte: ook als u geen kerkelijke bevestiging van Uw huwelijk wenst is het prettig als u - als lid van de gemeente - een wijziging van uw burgerlijke staat doorgeeft aan het kerkelijk bureau.