Gezinsdienst voor verstandelijk gehandicapten IJmond

Vanaf 1971 organiseert de Commissie Aangepaste Gezinsdiensten IJmond zes keer per jaar een oecumenische kerkdienst. Deze diensten worden gehouden voor mensen met een verstandelijke beperking, hun familie, vrienden en begeleiders. Ook belangstellenden zijn  welkom!

Op 8 september a.s. start het seizoen 2019 - 2020 van de aangepaste gezinsdiensten IJmond.
Het jaarthema is: ”Liefde is …“.

Wij starten het seizoen in de Engelmunduskerk, Kerkplein 2, Velsen-Zuid.
De voorganger in deze dienst is Pastor Greet Bijl. De dienst begint om 15.00 uur.

De kerkdienst is, zoals we gewend zijn, bidden, zingen, bijbellezen, verkondiging en de collecte.
Voor de collecte kunt u bloemen/fruit meenemen voor de zieken en mensen, die extra aandacht nodig hebben of geld voor het in stand houden van de diensten.
Na de kerkdienst drinken we altijd koffie/thee of frisdrank met wat lekkers. Bij de start van het nieuwe seizoen extra feestelijk met een hapje en een drankje.

Daarna is er een maaltijd, waar iedereen hartelijk welkom is.
U hoeft zich niet op te geven voor de maaltijd, maar wilt u laten weten dat u komt, mail of bel dan naar Riet de Vlieger of tel. 0255 -530210.

Vervoersproblemen? De autovriendendienst staat paraat!
Neem hierover vóór 7 september a.s. contact op met mevr. R. de Vlieger-van Zandvoort, tel. 0255 - 530210.

Wij nodigen u van harte uit voor de dienst en de maaltijd om zo met elkaar het seizoen te starten.
Tot ziens op 8 september a.s.