Gezinsdienst voor verstandelijk gehandicapten IJmond

Vanaf 1971 organiseert de Commissie Aangepaste Gezinsdiensten IJmond zes keer per jaar een oecumenische kerkdienst.
Deze diensten worden gehouden voor mensen met een verstandelijke beperking, hun familie, vrienden en begeleiders.
Ook belangstellenden zijn  welkom!

Op 10 februari a.s. wordt de vierde dienst gehouden in het seizoen 2018 - 2019 van de aangepaste gezinsdiensten met het jaarthema : “ Varen” .  

Hierbij nodigen wij u uit voor de Aangepaste gezinsdienst van  “Breken en Delen”  op 10 februari a.s. om 15.00 uur.

De dienst  is in de Vredevorstkerk, Laan der Nederlanden 152 , Beverwijk

In deze dienst is pastor Greet Bijl de voorganger.
Het orgel wordt bespeeld door Rob Zeegers en Piet Dalebout.

Aan de collecte kunt u deelnemen door het geven van geld, bloemen en fruit. Het geld wordt gebruikt voor het in standhouden van de diensten.
De bloemen of het fruit gaan naar zieken of mensen die een beetje extra aandacht kunnen gebruiken.

Na afloop van de dienst is er voor iedereen een kop koffie, thee of een glas fris en de gelegenheid om even na te praten.

Als u niet zelfstandig naar de dienst kunt komen is er de autovriendendienst. Hiervoor kunt u vóór 9 februari a.s. contact opnemen met Riet de Vlieger tel. 0255 – 530210.

Tot ziens in de Vredevorstkerk