Gezinsdienst voor verstandelijk gehandicapten IJmond

Vanaf 1971 organiseert de Commissie Aangepaste Gezinsdiensten IJmond zes keer per jaar een oecumenische kerkdienst.
Deze diensten worden gehouden voor mensen met een verstandelijke beperking, hun familie, vrienden en begeleiders. Ook belangstellenden zijn  welkom!

Op  2 juni a.s. is de laatste aangepaste gezinsdiensten dienst van  het seizoen 2018 - 2019.

Het jaarthema is: ”VAREN“.

Wij sluiten het seizoen af in de Engelmunduskerk, Kerkplein 2 in Velsen – Zuid.
De voorgangers in deze dienst zijn ds. Kees Lous en Pastor Greet Bijl.

Het thema is: “in hetzelfde schuitje……”
De dienst begint om 15.00 uur.

De kerkdienst is, zoals we gewend zijn. We bidden, zingen, lezen uit de bijbel,
de dominee doet de verkondiging en er is een collecte.
Voor de collecte kunt u bloemen of fruit meenemen voor de zieken en voor mensen, die extra aandacht nodig hebben of geld voor het in stand houden van de diensten.
Na de kerkdienst drinken we altijd koffie/thee of frisdrank met wat lekkers.

Het seizoen sluiten we af met een maaltijd, waarbij iedereen hartelijk welkom is.
U hoeft zich niet op te geven voor de maaltijd, maar wilt u laten weten dat u komt mail dan naar Riet.de.Vlieger@quicknet.nl of bel 0255 -530210.

Vervoersproblemen? De autovriendendienst staat paraat! Neem hierover vóór 1 juni a.s. contact op met mevr. R. de Vlieger - van Zandvoort, tel. 0255 - 530210.
Wij nodigen u van harte uit voor de dienst en de maaltijd om met elkaar het seizoen af te sluiten.
Tot ziens op 2 juni a.s.