Gezinsdienst voor verstandelijk gehandicapten IJmond

Vanaf 1971 organiseert de Commissie Aangepaste Gezinsdiensten IJmond zes keer per jaar een oecumenische kerkdienst. Deze diensten worden gehouden voor mensen met een verstandelijke beperking, hun familie, vrienden en begeleiders. Ook belangstellenden zijn  welkom!

Op 8 september a.s. start het seizoen 2019 - 2020 van de aangepaste gezinsdiensten IJmond.
Het jaarthema is: ”Liefde is …“.

Op 3 november aanstaande is er weer een aangepaste gezinsdienst in de Vredevorst Kerk in Beverwijk.
Tijdens deze feestelijke dienst zal voor gaan ds. Barbara de Groot uit IJmuiden.
Met het jaarthema: Liefde is…. in het achterhoofd zal deze zondag het verhaal van Jozef en zijn broers centraal staan.
In deze dienst vieren we samen aan tafel het Heilig Avondmaal. We breken en delen samen en getuigen zo van Gods liefde.
In deze laagdrempelige dienst is iedereen van harte welkom!!!
Tot op 3 november aanstaande om 15.00 uur in de Vredevorst Kerk.

Met vriendelijke groet,
Arjan van Rijn
Commissie Aangepaste gezinsdienst IJmuiden