Dienst bij overlijden

Het kan zijn dat u als nabestaanden prijs stelt op een dienst van gedachtenis en afscheid bij het overlijden van een geliefde. In dit geval vragen wij u zo spoedig mogelijk contact op te nemen met Pastor Eveline Masetti  of de Pastoraat telefoon 06 4217410. Met een van hen kunt u alles bespreken wat daarmee samenhangt, met name de voorbereiding van de inhoud van deze dienst. Mocht u er voor kiezen om de dienst bij overlijden door een ander dan één van de genoemde pastores te laten leiden, dan moet u er rekening mee houden dat de hieraan verbonden kosten voor uw rekening komen.

Deze dienst kan in de Dorpskerk (indien U deze wenst te gebruiken) plaatsvinden. Dan is het van belang de Dorpskerk te bespreken. Een andere mogelijkheid is een dienst in een crematorium of in de aula van een begraafplaats.

 rouwdienst-PB125756.JPG

Het zal duidelijk zijn dat wij het op prijs stellen, als dit contact zo spoedig mogelijk tot stand komt.
Mocht u de behoefte voelen aan begeleiding na een overlijden, dan zijn er diverse mogelijkheden voor een vertrouwelijk gesprek.

Er is een regeling van kracht, betreffende de financiële bijdrage die gevraagd wordt bij gebruik van een kerkgebouw. Daarnaast is er een reglement waarin alle zaken met betrekking tot het begraven op het kerkhof bij de Dorpskerk zijn beschreven.