Ouderen dragen de schat van het leven in zich.

Heb jij jouw schat al ontdekt? Hoe ziet jouw schat er uit en ben je bereid deze te delen zodat je gaat schitteren en stralen?
In de Bijbel wordt ouderdom gezien als de kroon op het leven (Spreuken 16:31). Van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde wordt verkondigd dat er ‘geen zuigeling zal zijn die slechts enkele dagen leeft, geen grijsaard die zijn jaren niet voltooit; een kind zal pas sterven als honderdjarige’ (Jesaja 65:20). Hoge ouderdom geldt als een zegen: met een Bijbelse leeftijd wordt een heel hoge leeftijd bedoeld. ‘Zo oud als Metusalach’, is een bekende uitdrukking, hij werd 967 jaar (Genesis 5:27)!

Maar leeftijd zegt niet alles! ‘Niet de ouderdom maakt wijs, de jaren leiden niet vanzelf tot een juist oordeel’ (Job 32:9). Het spreekwoord zegt: wijsheid komt met de jaren. De Bijbel zegt: (levens)wijsheid komt van God. ‘Het is de Geest van God in de mens, het is de adem van de Ontzagwekkende die inzicht brengt’ (Job 32:8). We hebben die levenswijsheid nodig in alle fasen van ons leven, om gaandeweg inspirerend oud te worden! 
De mensen in de Bijbel houden van het leven en zien dat in de allereerste plaats als een geschenk. ‘De jaren vliegen voorbij en wij met hen; leer ons zo onze dagen tellen dat wijsheid ons hart vervult.’ (Psalm 90:12) Tellen is hier niet calculeren, optellen en aftrekken, maar tellen in de zin van waarderen. Zoals in het lied Tel uw zegeningen zegt. We moeten de dagen van ons leven niet zomaar laten verstrijken. Bewust (be)leven.

Hoe ouder je als mens wordt, hoe meer je erbij stilstaat dat het leven meer is dan voedsel, het lichaam meer dan kleding (Matteüs 6:25). ‘Zoekt eerst het Koninkrijk van God’ (Matteüs 6:33) – dat gaat voorop. Dat leer je met vallen en opstaan. Er wordt veel van een mens gevergd. De derde leeftijd is niet zozeer een tijd van dolce far niente (zalig nietsdoen) maar wel van getuigen en genieten van wat God gegeven heeft en geeft. Een tijd van zaaien wordt gevolgd door een tijd van oogsten (Prediker 3).

Ouderen komt respect toe: ‘Eer uw vader en uw moeder’. (Exodus 20:12) Als de plaats van de mens in de samenleving wordt bepaald door macht of het geld, krijgt de sterkste de eerste plaats. En komt de zwakste dus op de laatste plaats. Wie niet meetelt, telt niet meer mee. Eerbied voor ouderen is niet gebaseerd op een prestatie of machtspositie maar op de achting die ieder mens toekomt. De ouderen hebben het leven doorgegeven. Gods zegen, Zijn wijsheid, Zijn wil en Zijn geboden zijn in een mensenleven richtinggevend geweest (Psalm 78: 3-4). Zo kan de oudere laten zien dat een goed leven – het leven zoals het bedoeld is – mogelijk is