God is de zon

Want God, de HEERE, is een zon” (Psalm 84:12a)

De tijd van de zomer ligt voor ons. De meesten van ons zullen het denk ik prettig vinden als we in deze periode vaak de zon te zien krijgen. Daar houden we over het algemeen toch meer van dan van regen. Wanneer de zon schijnt dan ziet de wereld er toch anders uit dan wanneer het regent. We kunnen weersomstandigheden wel eens als beeld gebruiken voor momenten of perioden in hun leven. Soms kan het in ons leven stormen, terwijl op andere momenten de zon weer door de wolken heen breekt. Over het algemeen hebben we liever perioden van voorspoed dan van tegenslag.

Toch is er denk ik niemand die aan de tegenslagen zal ontkomen. En hoe ga je daar dan mee om? Voor mij is het dan een hele troost dat God boven alle moeiten en zorgen staat. En dat ik met mijn zorgen en moeiten ook naar God toe mag gaan in het gebed. Niet dat Hij dan altijd iets verandert aan de omstandigheden. Maar het is wel een ongelofelijke troost dat ik, klein mens, bij de grote God terecht mag in de naam van Zijn Zoon, Jezus Christus.

God wordt in de Bijbel ook een zon genoemd. Wat is het een wonder wanneer in de diepste nacht van ons leven toch Zijn zonnestralen in ons leven vallen. De zon is voor het leven op aarde noodzakelijk. Zo hebben wij God nodig, of we dat erkennen of niet. We zijn in alles van God afhankelijk of we dat beseffen of niet. Met alles wat wij denken te kunnen is Hij uiteindelijk de dragende grond van ons bestaan.

Zoals de zon licht en warmte in ons leven geeft, zo wil God ook Zijn licht en Zijn warmte in ons leven brengen. Licht geeft vreugde. Het is mooi als wij door Gods genade zelf een zonnestraal voor een ander mogen zijn. God werkt via mensen. Maar God spreekt ook. Hij spreekt door Zijn opgeschreven woorden. Daarom is het belangrijk om op zondag in de kerk of online verbonden te zijn. Als de Bijbel uitgelegd wordt valt het licht van God over ons leven. Door het Woord wil de Heilige Geest het licht en de warmte van God in ons hart brengen.

Nu kan licht ook wel eens “onbarmhartig” zijn. Door een bepaalde lichtval zie je alle oneffenheden van de huid van je gezicht. Een lichtstraal kan laten zien hoe vies het ergens is. Zou het licht van God zo ook kunnen werken? Dat we er door Zijn licht en warmte er achter komen dat er aan ons best het één en ander mankeert? Misschien vind ik mijzelf zo slecht niet. Maar hoe zit het met mijn verhouding naar God toe? Ben ik altijd vol van warmte voor God en mijn naaste? Sta ik altijd in vuur en vlam voor Hem? Heb ik Hem lief boven alles?

In het Midden-Oosten heeft de zon soms ook verzengende en verschroeiende kracht. Daarom is het wel bijzonder dat dit beeld voor God gebruikt wordt, want zo is God toch niet? Of toch wel? Zal God er niet voor zorgen dat het kwaad zal worden weggebrand? Nu lijkt het soms alsof het kwaad overal maar zijn gang kan gaan. Maar daar komt een keer een eind aan. 
Maar hoe moet het dan met het kwaad in mijn leven? Met mijn zonde? Wat een wonder als er licht valt op het kruis van Golgotha. Als ik ontdekt dat de Man die daar hangt mijn zonde en schuld draagt. De zon scheen drie uur lang niet voor Hem. Maar toen mocht ook de zon opgaan op de Paasmorgen! Zo kwam er vergeving, licht en zonneschijn voor mensen die opgesloten zaten in de donkere kerker.

God de Heere is een zon. Kruip niet in het donker weg, maar kom in de zon. Jezus zei: “Ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt loopt niet meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft.” 
Ik loop naar buiten en zing het derde couplet van lied 834 Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht.

Wees Gij de zon van mijn bestaan,
dan kan ik veilig verder gaan,
tot ik U zie, o eeuwig licht,
van aangezicht tot aangezicht

Zing jij mee?  
EM