Werkgroep communicatie

De werkgroep communicatie bestaat uit vier leden en ondersteunt in advies en een enkele keer in uitvoering de Protestantse Gemeente Castricum in alle schriftelijke externe en interne communicatie-uitingen. Dat kan gevraagd en ongevraagd. 
Het kerkblad Over en Weer en de website www.pkcastricum.nl  zijn belangrijke communicatiemiddelen en zijn beide door een redactielid in de werkgroep vertegenwoordigd.
Bij externe communicatie-uitingen kan gedacht worden aan het benaderen van de plaatselijke en regionale media met persberichten en foto's.
Ook kan de werkgroep meedenken bij het opzetten en uitvoeren van speciale projecten. Werkgroepen die hun activiteiten (extra) onder de aandacht van de kerkelijke gemeente, of in bredere kring, willen brengen, kunnen bij de werkgroep voor advies en ondersteuning terecht.
Hebt u vragen of wensen neem dan contact met ons op, zodat wij kunnen bekijken wat wij op het terrein van communicatie voor u kunnen betekenen.