Predikanten en kerkelijk werker

De Protestantse Kerk Castricum heeft als predikanten ds. Suzan ten Heuw en als kerkelijk werker voor het ouderenpastoraat is pastor Eveline Masetti aan de gemeente verbonden. Daarnaast is ds. Simon Zuidema werkzaam in de gemeente als vaste gastpredikant. 

  

Ds. Dick van Arkel

Per 1 november 2019 is ds. Dick van Arkel niet meer werkzaam bij onze gemeente.
Hij aanvaarde een werkkring bij de PKN als interimpredikant.

  

Ds. Suzan ten Heuw, pastoraat, speciaal voor 25- tot 50-jarigen

werkzaam op dinsdag of woensdag en vrijdag 
e-mail naar: Suzan ten Heuw 

Pastor Eveline Masetti, werkzaam op maandag, donderdag en vrijdag.
tel: 06 10571560; e-mail naar: Eveline Masetti

Een gemeentelid dat behoefte heeft aan pastorale begeleiding kan te allen tijde de pastor naar zijn of haar hart kiezen. In principe is er echter een wijkindeling gemaakt voor het pastoraat, als volgt:

blok 1,2,3: waarneming door pastor Eveline Masetti..

blok 4,5,6 en blok 7: Sans Souci, De Santmark en De Boogaert: Pastor Eveline Masetti                 :