Predikant en kerkelijk werker

Predikant van de Protestantse Kerk Castricum is ds. Rik Willemsen. Als kerkelijk werker voor het pastoraat is pastor Eveline Masetti aan de gemeente verbonden.

Ds. Rik Willemsen,
tel. 06-19847998; 
email naar:  Rik Willemsen

Pastor Eveline Masetti, werkzaam op maandag, donderdag en vrijdag.
tel: 06 10571560; e-mail naar: Eveline Masetti