Plaatselijke regeling van de PK Castricum

Een aantal belangrijke organisatorische zaken van de PKC is geregeld
in de "Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken in
de Protestantse Gemeente te Castricum".
Het betreft o.a. de samenstelling van de kerkenraad, de verkiezing van ambtsdragers, de kerkdiensten en financiële zaken.