Plaatselijke regeling van de PKCastricum

Regeling

Een aantal belangrijke organisatorische zaken van de PGC is geregeld in de "Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken in de Protestantse Gemeente te Castricum".
Het betreft o.a. de samenstelling van de kerkenraad, de verkiezing van ambtsdragers, de kerkdiensten en financiële zaken.