Plaatselijke regeling van de PK Castricum

Een aantal belangrijke organisatorische zaken van de PKC is geregeld
in de "Plaatselijke Regeling september 2020 ten behoeve van het leven en werken in
de Protestantse Gemeente te Castricum".
Het betreft o.a. de samenstelling van de kerkenraad, de verkiezing van ambtsdragers, de kerkdiensten en financiële zaken. 

In verband met het kerkenraadsbesluit "kerkenraad 3.0"  van 20 juli 2023 is een aantal wijzigingen in de Plaatselijke Regeling doorgevoerd. De gewijzigde versie kunt u hier vinden; Plaatselijke Regeling november 2023

Indien u gebruik wilt maken van uw recht om uw mening kenbaar te maken, kunt u tot uiterlijk 10 november 2023 een schriftelijke reactie sturen aan de scriba van de kerkenraad.