Wordt onze PKC een Groene(re) kerk ?

Wordt onze Protestantse Gemeente Castricum een Groene Kerk ?
Er blijkt in onze gemeente ruime belangstelling voor het thema duurzaamheid.
Vorig jaar hebben velen van u de workshop: "God in de supermarkt" gevolgd.
Ook wordt er op beleidsniveau nagedacht over duurzaamheid: bijv. bij de recente herinrichting van de Dorpskerk. Velen van ons zijn ernstig bezorgd om het milieu, en de snel afnemende diversiteit van flora en fauna.

"Groene Kerken" zijn een initiatief van de landelijke Kerk in Actie i.s.m. Tear.
Er zijn ruim 200 "Groene Kerken" in Nederland. Kerken die zich, op Bijbelse gronden, mede verantwoordelijk weten voor het behoud van de schepping en stapsgewijze initiatieven nemen om blijvend duurzaamheid te stimuleren. 

Wilt u ook graag dat wij een Groene Kerk worden, en wilt u meedenken in een
op te richten werkgroep, meldt u zich dan bij:  Martin Tromp  

Bekijk ook de landelijke website van de PKN 

Er valt nog meer te lezen: 

publicatie twee en drie

publicatie vier

publicatie vijf 

publicatie zes

publicatie zeven

publicatie acht

publicatie negen