Kerkblad Over en weer

De redactieleden van het kerkblad Over en Weer zijn:
Peter de Zeeuw en Jans Margriet Boersma. Aan hen kunt u redactionele bijdragen mailen.
De bezorging wordt geregeld door Elly Ravestein, telnr. 0251 674410
In het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens zullen in de webversie van Over en Weer de mutaties van gemeenteleden niet meer worden vermeld. Ook de rubriek "Uit het oog, niet uit het hart" vergde enige aanpassing. 
Voor de jaarlijkse bijdrage voor O&W heeft het college van kerkrentmeesters  gekozen voor een aangepaste procedure voor de betaling.

Klik aan om te downloaden

Over en Weer december 2023

Over en Weer november 2023

Over en Weer oktober 2023

Over en Weer september 2023

Over en Weer zomer 2023        

Over en Weer juni 2023        

Over en Weer mei 2023       

Over en Weer april 2023     

Over en Weer maart 2023   

Over en Weer februari 2023 

Over en Weer kerst en januari 2023  

Over en Weer december 2022