Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven zijn al of niet regelmatig verschijnende email-berichten voor geïnteresseerden binnen onze gemeente. Iedereen kan zich op zo'n nieuwsbrief abonneren. Als u dat doet, dan krijgt u die nieuwsbrieven automatisch toegestuurd, zodra ze verschijnen. 


We hebben nu de volgende nieuwsbrieven;

1. De Zondagsbrief

Elke vrijdag wordt er een Zondagsbrief gepubliceerd op de website. Deze bevat de liturgie van de eerstkomende kerkdienst en de belangrijkste mededelingen. U kunt zich abonneren op toezending van een email met daarin een link naar de website om de Zondagsbrief te lezen of te printen. U weet dan vrijdag al hoe de kerkdienst die u wilt bijwonen er ongeveer uit zal gaan zien. Kunt u de psalmen en gezangen die u nog niet zo goed kent vast even oefenen...

2. Over en Weer.

Via deze nieuwsbrief krijgt u een abonnement op de email die meldt dat "Over en Weer" beschikbaar is op de website, de email bevat een link om "Over en Weer" te downloaden.
U kunt hem dan op de computer lezen en eventueel printen. Deze is wat de inhoud betreft volkomen gelijk aan de gewone gedrukte versie; maar is uitgevoerd in kleur.

3. Een PKCspoedbericht

Incidenteel wordt er een PKCspoedbericht verstuurd om belanghebbenden op de hoogte te brengen van geen uitstel gedogende mededelingen. In nagenoeg alle spoedberichten betreft het een overlijden van een gemeentelid. Ook op deze nieuwsbrief kunt U zich abonneren. 

U kunt zich hier Aan- of Afmelden voor de nieuwsbrieven naar keuze.