Uitnodiging brainstormsessie kinder- en jeugdwerk PKC

29 mei 2019

De organisatie van de kindervieringen in de PKC wordt door enkele individuen verricht, waardoor het voortbestaan van de kindervieringen kwetsbaar is. Om de kindervieringen in de PKC voor de toekomst meer bestaanszekerheid te geven, zou ik iedere (groot)ouder en gemeenteleden die affiniteit hebben met de kindervieringen willen uitnodigen voor een brainstormsessie over het kinder- en jeugdwerk in de PKC. De resultaten van de brainstormsessie kunnen worden meegenomen in een beleidsstuk voor het beleidsplan 2020-2024. Data en tijd waarop de brainstormsessie zou kunnen plaatsvinden zijn: dinsdag 25 juni, dinsdag 2 juli of dinsdag 9 juli van 20.00-21.30 uur.
U kunt een voorkeursdatum opgeven bij ds. Suzan ten Heuw via haar e-mailadres: 
of via tel. en WhatsApp: 06-20429675.