PKNvacanties via Diaconie

03 februari 2019

Het vakantiebureau van de PKN biedt ook in 2019 vakanties voor mensen met een kleine beurs:
Mogelijk kennen mensen uit de kerk gezinnen of alleenstaanden die hiervoor graag in aanmerking zouden willen komen.

Hieronder een stukje uit de brochure,  Zorgeloos met elkaar op vakantie.

RCN Vakantieparken stelt 100 gratis gezinsvakanties beschikbaar! Iedereen kan af en toe een vakantie gebruiken; even eruit, plezier en ontspanning. 
Maar door de kosten die een vakantie met zich mee brengt is dit niet voor iedereen vanzelfsprekend. 
Samen met RCN Vakantieparken biedt hetvakantiebureau.nl ook in 2019 weer 100 gratis vakantieweken voor gezinnen die leven op bijstandsniveau.
Met o.a. deze actie hopen we gezinnen, voor wie vakantie niet vanzelfsprekend is, óók een fijne vakantie te bieden. 
Hetvakantiebureau.nl vraagt alleen een kleine bijdrage voor de bemiddeling (€ 75,- voor een verblijf van een week of € 35,- voor een weekend). Afgelopen zomer hebben we weer veel mensen blij gemaakt met een gratis vakantie. Goed voor elkaar!  Zie ook rcn.nl/ons-verhaal 

Vanaf maart 2019 kunnen deze gratis ‘diaconale gezinsvakanties’ weer aangevraagd worden via de plaatselijke diaconie van de PKN. 
De voorwaarden en het aanmeldingsformulier vindt u op: www.hetvakantiebureau.nl (vanaf 1 maart 2019).