Bericht van de kerkenraad over het beroepingswerk

30 mei 2021

De kerkenraad verwacht binnenkort na advies van de beroepingscommissie te kunnen besluiten over de kandidaatstelling voor een te beroepen predikant. 
Daarna zullen de leden van de gemeente in een gemeentevergadering geïnformeerd worden.


We nodigen u daarom nu al uit voor één van de twee (identieke) bijeenkomsten die zullen worden gehouden op vrijdag 2 juli a.s. ’s middags en ’s avonds in de Dorpskerk.
In deze vergaderingen zal de beroepingscommissie verslag doen van haar werkzaamheden en zal naar verwachting de kerkenraad de kandidaat aan de gemeente kunnen voorstellen, waarna de stemgerechtigde leden kunnen deelnemen aan de verkiezing.
Meer informatie over het beroepingswerk, de gemeentebijeenkomsten en de wijze van aanmelden zal worden opgenomen in
'Over en Weer' van juli/augustus (verschijnt rond 24 juni).