Kerkdiensten en activiteiten

18 maart 2020

Kerkdiensten , pastoraat en activiteiten van de Prot. Kerk Castricum 
in maart en begin april.  Vieringen via radio Castricum

Op de zondag 22 en 29 maart en 5 april wordt om 10.00 uur via radio Castricum een korte viering uitgezonden vanuit de Dorpskerk. Deze viering wordt geleid door pastor Eveline Masetti.

Inmiddels is besloten dat ook de diensten in de Goede Week op 9, 10 en 11 april vervallen. Voor de eerste Paasdag houden we de deur nog open.

We attenderen u ook op de door de EO op zondagmorgen van 9.20 – 9.45 u op NPO2 uit te zenden meditatie. Deze uitzending komt tot stand in samenwerking met de Protestantse Kerk in Nederland.

Pastoraat
Waar we elkaar tijdens en na de kerkdiensten en bij de activiteiten niet kunnen ontmoeten, is onderling contact nog altijd mogelijk door elkaar te bellen, te mailen, te appen of te schrijven!
De komende tijd zal het pastorale bezoekwerk zoveel mogelijk telefonisch worden gedaan.
Hebt u behoefte aan een gesprek of contact met pastor Eveline Masetti, een lid van het pastoraal team of één van de andere bezoekmedewerkers, dan kunt u dit doorgeven via de pastoraat telefoon: 06 47217410 of rechtstreeks bij Eveline Masetti (werkdagen: maandag, donderdag en vrijdag).

Klokken van troost en hoop
Op de woensdagen 18 en 25 maart en 1 april zal de klok van de Dorpskerk tussen 19.00 en 19.15 u worden geluid.
Dit in navolging van de oproep van de Raad van Kerken in Nederland om op deze tijden overal in Nederland de kerkklokken te luiden, om daarmee in deze tijd van onzekerheid een boodschap van bemoediging, hoop en troost te verspreiden.
Ook roepen de kerken daarmee op tot gebed en andere vormen van steun voor allen die ziek zijn en voor wie zich dag aan dag inzetten voor de gezondheid en veiligheid van medemensen.

Namens de kerkenraad,
IJmte van Gosliga