Kerkdiensten 22 november

18 november 2020

Aanmelden voor de diensten is noodzakelijk

In de kerkdiensten op zondag 22 november om 10.00 uur en om 17.00 uur worden de gemeenteleden herdacht die in het afgelopen jaar zijn overleden.
Verwacht wordt dat meer kerkgangers de diensten willen bijwonen dan dat er plaatsen zijn. Daarom is aanmelden noodzakelijk.
Dit kan bij Ria Ritzema: telefoon 0251 654428; e-mail: Kerkenraadl