Aktie Kerkbalans 2021

22 februari 2021

Het college van kerkrentmeesters brengt het resultaat van de Aktie Kerkbalans onder u aandacht.

Kerkbalans 2021. Geef vandaag voor de kerk van morgen

De Aktie Kerkbalans 2021 heeft tot nu toe € 153800 opgebracht.
Nog niet alle reacties zijn ontvangen.
Uiteindelijk verwacht resultaat ca. € 158000, terwijl € 150.000 begroot was !
Voorwaar een heel mooi resultaat !
Wij danken de 33 dames en heren “lopers” voor hun ,veelal langjarige, inzet.

College van Kerkrentmeesters.