Kerkdiensten in juli

05 juni 2020

Kerkgangers vanaf 5 juli weer welkom   
De kerkenraad heeft besloten om op 5 juli a.s. te beginnen met het openstellen van de kerkdiensten voor gemeenteleden.

Hierbij speelt mee dat vanaf zondag 31 mei de diensten – voor de duur van de coronamaatregelen - live worden uitgezonden via YouTube (zie rubriek: kerkdiensten/ live uitzending) en we het effect af willen wachten van het opheffen van  beperkingen voor restaurants, terrassen, scholen, openbaar vervoer etc.

Ook is er tijd nodig om het door de overheid verplichte gebruiksplan op te stellen en de uitvoering ervan voor te bereiden. Duidelijk is dat in verband met de ruimte in de kerk het maximum aantal kerkgangers dat de dienst in de Dorpskerk kan bijwonen 35 zal zijn (en geen 100!) en dat zingen en koffie drinken na afloop niet mogelijk is.

In Over en Weer van juli/augustus (verschijnt 26 juni) zal worden vermeld hoe er voor het bijwonen van de dienst (verplicht) kan worden gereserveerd.
Namens de kerkenraad, IJmte van Gosliga