Leven vanuit de kracht van een droom

Al voor de fusie van de Gereformeerde Kerk te Castricum en de Hervormde Gemeente te Castricum is in 2005 het eerste beleidsplan opgesteld voor de Protestantse Gemeente te Castricum.
Na het ontstaan van de gefuseerde kerkgemeenschap in januari 2006 is dit beleidsplan in 2008 geactualiseerd. Daarbij werd het voornemen uitgesproken om in een volgend beleidsplan een concreet perspectief te schetsen van wat de gemeente in de toekomst voor ogen staat.

Vanaf 2009 is in commissies en werkgroepen, in de kerkenraad en in gemeentevergaderingen nagedacht en gesproken over wat we willen zijn: een kerk, met een sterke eigen identiteit die open staat naar mensen en instellingen binnen én buiten de eigen kring.

Bij het opstellen van het beleidsplan is uitgegaan van het in oktober 2011 gepresenteerde boekje:
Leven vanuit de kracht van een droom - Profiel van de Protestantse Kerk in Castricum.
Hierin wordt beschreven waaraan we als Protestantse Kerk Castricum herkend willen worden en is het profiel van onze kerk geschetst. Het profiel in de betekenis van gezicht, omdat we als kerk een eigen, herkenbaar gezicht willen hebben in het dorp en in de omgeving.

In het Beleidsplan 2014-(2018)2020 wordt beschreven hoe dit profiel concreet invulling is gegeven en hoe deze droom in de verschillende geledingen van onze kerkgemeenschap verder handen en voeten zal kunnen krijgen.