Naar een nieuw toekomst van de Protestantse Kerk Castricum

Al voor de fusie van de Gereformeerde Kerk te Castricum en de Hervormde Gemeente te Castricum is in 2005 het eerste beleidsplan opgesteld voor de Protestantse Gemeente te Castricum.
Na het ontstaan van de gefuseerde kerkgemeenschap in januari 2006 is dit beleidsplan enkele malen vernieuwd en geactualiseerd. In 2020 is het voornemen uitgesproken om in het volgende beleidsplan een nieuw perspectief te schetsen van wat de gemeente in de toekomst voor ogen staat.
In november 2020 heeft de kerkenraad, na de gemeente in enkele gemeentebijeenkomsten gehoord te hebben, het visiedocument 'Visie in 10 punten’ vastgesteld.
Een hiertoe ingestelde werkgroep Visie en beleid heeft hier vervolgens een uitwerking aan gegeven in : ‘Naar een nieuwe toekomst van de Protestantse Kerk Castricum’.
Dit beleidsplan met onze visie en beleid voor de komende jaren heeft de kerkenraad op 8 maart 2021 vastgesteld.
Ter uitvoering van het beleidsplan wordt jaarlijks een uitvoeringsplan opgesteld. 
Het jaarplan 2021 - 2023 is op 6 september 2021 door de kerkeraad vastgesteld. 
De werkgroep coördinatie beleidsvisie & jaarplan doet nog eens een oproep.