Geschiedenis

De geschiedenis van de protestantse gemeente te castricum

De Protestantse Gemeente Castricum is op 1 januari 2006 ontstaan uit een fusie van de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk in Castricum.

 De geschiedenis van de Hervormde Gemeente begint bij de Reformatie. Toen werd de Dorpskerk overgedragen aan de Protestanten, later de Hervormden genoemd. Tot 1861 hadden de hervormde kerken van Castricum en Heemskerk een gezamenlijke predikant. In dat jaar werden beide kerkelijke gemeenten zelfstandig.
De bouw van de kerk dateert van tegen het jaar 1100.
Vele eeuwen later, in de tweede helft van de twintigste eeuw, een tijd van sterke groei, werd “De Schakel” in gebruik genomen. Een alom functioneel kerkelijk gebouw. 

De geschiedenis van de Gereformeerde Kerk als zelfstandige gemeente begint in 1931.Daarvóór werd vanuit de kerk in Beverwijk in 1920 een kerkelijk gebouw in Castricum gerealiseerd.

 Dat deed dienst tot eind 1955, toen de Maranathakerk in gebruik werd genomen. In 1978 werd de kerk uitgebreid met vergaderlokalen en een ontmoetingsruimte. Eind 2018 werd de kerk buiten gebruik gesteld en verkocht. 
Vanaf dan is de oude Dorpskerk de kerk van de Protestantse Gemeente Castricum.

Meer over de Gereformeerde Kerk is te lezen in “De Gereformeerden van Castricum / Eigenzinnig en betrokken / Een geschiedenis” (Meerten Ritzema, uitgave Kirjaboek, 2013).