Stichting Castricums monument ons een zorg


Sinds 1996 ondersteunt de "STICHTING CASTRICUMS MONUMENT ONS EEN ZORG" het kerkbestuur bij het behoud en de zorg voor de dorpskerk. De stichting heeft n.l. ten doel:
“ het bevorderen van een brede belangstelling voor de oude Dorpskerk, het behoud van dit historische kerkgebouw en voorts al hetgeen met een en ander verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woord”.

De Stichting is opgericht op 20 september 1996.
Contactadres: Anna Bijnsstraat 2, 1902 PH Castricum. Email: c.langeveld@ziggo.nl. Dossiernummer KvK: 41241768. Fiscaal nummer: 8054 49 966 ANBI nummer: 41337. Rekeningnummer Rabo bank: 31.19.96.906.
IBAN: NL68Rabo0311996906. BIC:RaboNL2U.

Bestuur
Hennie te Beest, voorzitter
Coen Langeveld, secretaris
Jan Graafland, penningmeester
Willem Schrama, lid
Lid namens kerkrentmeesters: vacant

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Uitgegeven kosten worden vergoed, mits goedgekeurd door voorzitter of secretaris

Hoe worden de doelstellingen bereikt
. De stichting levert vrijwilligers die in de zomermaanden, tijdens Open Monumentendag en bij bijzondere activiteiten in het dorp publieksbezichtigingen van het gebouw verzorgen
. De stichting organiseert in de kerk tentoonstellingen, concerten en torenbeklimmingen en informeert daarbij over het kerkgebouw: historie, huidige gebruik en mogelijkheden voor groepen, etc. Een en ander moet leiden tot “behoud door gebruik” zulks in overeenstemming met de oorspronkelijke functie en karakter van het gebouw.
. De stichting houdt jaarlijks een donateuractie. Over de besteding van het ingezamelde geld beslist het bestuur. Hierbij gaat het om aanvragen van het kerkbestuur voor projecten die niet of niet geheel voor een rijksmonumentensubsidie in aanmerking komen.
. De stichting organiseert activiteiten die geld moeten opbrengen: ansichtkaarten, bouwplaten, publicaties, muziek CD ‘Koren in de kerk’

Informatie aan donateurs
Bij de jaarlijkse donateursactie is gevoegd een brochure met een overzicht van de activiteiten en resultaten met financiële verantwoording over het achterliggende jaar en de plannen van het stichtingsbestuur voor het komende jaar. Op verzoek kunnen de volledige jaarstukken worden ingezien bij de penningmeester;
E-mail penningmeester.
Controle van de jaarstukken vindt jaarlijks door een deskundige plaats. De keuze voor de deskundige is in overeenstemming met het kerkbestuur.