Gebouw- of zaalhuur

De verschillende (kerk)gebouwen van de gemeente bevatten allerlei ruimten die gehuurd kunnen worden. Daarbij gelden voor verhuur voor niet-kerkelijke activiteiten de volgende regels:

• de activiteiten mogen op geen enkele wijze de waarden en normen van de kerkgemeenschap aantasten
• verhuur aan onbekende particulieren of verenigingen, alleen op schriftelijk verzoek en met opgaaf van het doel waarvoor men het gebouw wil gebruiken; verzoek te zenden aan :

• College van Kerkrentmeesters PGC
• Postbus 104
• 1900 AC Castricum.

Dorpskerk en de Schakel

De Dorpskerk bevat de grote kerkzaal met keukenvoorzieningen. De Schakel bevat een grote en enkele kleinere zalen, eveneens met een keukenvoorziening. U kunt voor verhuur contact opnemen met de beheerder.

Beheerder: Pieter Verveer, 0251 654807

Vervanger: Hans van der Linden (0251 658432)

Kosten van een kerkelijke huwelijksdienst

Aan leden van de kerkelijke gemeente en eerstegraads verwanten van gemeenteleden wordt een bedrag van € 200,- in rekening gebracht voor gebruik van het kerkgebouw. Indien leden van de kerkelijke gemeente zowel het burgerlijk als het kerkelijk huwelijk in de Dorpskerk laten sluiten, dan wordt uitsluitend het tarief van het burgerlijk huwelijk in rekening gebracht.

Niet-gemeenteleden betalen op doordeweekse dagen een bedrag van € 400,- voor gebruik van het gebouw, op zaterdag is dit bedrag € 600,- Tevens zijn zij een bedrag van € 500,- (de zogenaamde "zorgbijdrage") verschuldigd voor de kosten van de predikant.

Ter beoordeling van het College van Kerkrentmeesters kan een hardheidsclausule bij het bepalen van het huurbedrag worden toegepast; mede afhankelijk van relaties met meelevende gemeenteleden.

Het bruidspaar dient zelf zorg te dragen voor de bloemen in de kerk en geeft hiervoor een bestemming op. Ook de collecte bestemming wordt door het bruidspaar bepaald.

 

Kosten van een kerkelijke rouwdienst

Aan gemeenteleden wordt voor het gebruik van de kerk geen huur in rekening gebracht. Dit geldt ook voor eerstegraads verwanten van gemeenteleden die thuiswonend zijn dan wel studerend tot aan hun 25ste jaar. 

Niet-gemeenteleden betalen op weekdagen een bedrag van € 400,- voor het gebruik van het gebouw, op zaterdag is dit bedrag € 600,- Tevens zijn zij een bedrag van € 500,- (de zogenaamde "zorgbijdrage") verschuldigd voor de kosten van de predikant.

Zogenaamde mee-geregistreerde partners worden als niet-gemeentelid beschouwd.

Ter beoordeling van het College van Kerkrentmeesters kan een hardheidsclausule bij het bepalen van het huurbedrag worden toegepast; mede afhankelijk van relaties met meelevende gemeenteleden.

 

Kosten van burgerlijke huwelijksvoltrekkingen

De Dorpskerk kan ook worden gebruikt voor het sluiten van burgerlijke huwelijken. Ook hier gelden de bedragen van op weekdagen € 400,- en op zaterdag € 600,- . U kunt dit uitsluitend regelen via de Gemeente Castricum, die ook nadere informatie hierover kan geven.

 

Gebruik van de vleugel in de Dorpskerk.

De vleugel in de kerk behoort aan de C.O.V. Indien een huurder gebruik wil maken van de vleugel, dan dient de huurder contact op te nemen met P.Verveer; tel 0251- 654807

 

Adressen/ Telefoonnummers:

Beheer Dorpskerk en De Schakel: 
Pieter Verveer
tel.nr. 0251 654807
extra telnr. 0251-651390

Kerkrentmeester bouwzaken 
P.Verveer 0251-654807