Deze gemeente

De Protestantse Gemeente Castricum (PGC) is ontstaan uit een fusie van de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk van Castricum. Ze vormt nu een kleine, maar aktieve groep van zo'n 1100 leden in de kernen Castricum en Bakkum.

Deze plaatsen hebben ongeveer 35.000 inwoners, waarvan een flink deel werk heeft in andere plaatsen, zoals Amsterdam, Haarlem of Alkmaar. Daardoor is Castricum een echt forensendorp, met inwoners die een wat hoger opleidingsniveau hebben dan gemiddeld in Nederland het geval is.

Castricum en Bakkum maken deel uit van de sterk vergrijzende gemeente Castricum. Dit is terug te zien in de leeftijdsopbouw van de Protestantse Gemeente: Jongeren en de leeftijdscategorie onder de 70 jaar zijn ondervertegenwoordigd.
Een groot aantal gemeenteleden zet zich als vrijwilliger in voor de vele activiteiten in onze kerkgemeenschap: van jongerenwerk tot het werk onder en met de oudere leden.'

Wij hebben er vertrouwen in dat we ook in de toekomst met elkaar kerk kunnen zijn.

Karakterisering

Voor de Protestantse Gemeente Castricum is de volgende karakterisering van toepassing

Een oecumenische gezindheid, een niet-dogmatische verkondiging en een ongedwongen kerkbeleving, wat onder meer tot uiting komt in de liturgie met veel eigentijdse elementen, een volledig open Heilig Avondmaal, en een gezellig kopje koffie na iedere dienst (met limonade voor de kinderen).

Regeling

Een aantal belangrijke organisatorische zaken van de PGC is geregeld in de "Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken in de Protestantse Gemeente te Castricum". 

Bank- en girorekeningen

Diakonie:  NL22RABO0311969992 en  NL93INGB0000444158
Kerkrentmeesters:  NL96RABO0311903185 en  NL26INGB0000222846