Deze gemeente

Ontstaan

De Protestantse Gemeente Castricum (PGC) is op 1 januari 2006 ontstaan uit een fusie van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente Castricum.
Deze fusie was het sluitstuk van een jarenlang Samen Op Weg proces dat in de jaren '70 werd gestart.

Pluriforme gemeente

Met de fusie is een levendige, open geloofsgemeenschap ontstaan, waarin iedereen welkom is en jong en oud zich thuis mag voelen. De gemeente wil een gemeenschap zijn, die luisterend naar God, geïnspireerd op de Bijbel, omziet naar elkaar en naar mensen dichtbij en veraf, gericht op de omgeving, het dorp, andere kerken en culturen 
Lees verder: Beschrijving Protestantse Kerk Castricum

Regeling

Een aantal belangrijke organisatorische zaken van de PGC is geregeld in de "Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken in de Protestantse Gemeente te Castricum". 

Diakonie:  NL22RABO0311969992 en  NL93INGB0000444158
Kerkrentmeesters:  NL96RABO0311903185 en  NL26INGB0000222846