Het Kerkhof

Rondom de dorpskerk ligt als de spreekwoordelijke oase van rust het kerkhof, waarvan het beheer berust bij de Protestantse Gemeente Castricum. Algemeen gesproken is deze begraafplaats bestemd voor het begraven van overledenen en het bijzetten van urnen, voor zover het personen betreft die opgenomen zijn in het register van de PGC. Ook directe verwanten van leden van de PGC mogen op het kerkhof worden begraven.  

Degene die wil laten begraven of een urn wil plaatsen vraagt dit aan, meestal via de begrafenisondernemer, bij de administrateur van het kerkhof. Graven worden voor twintig jaar gehuurd, met de mogelijkheid van verlenging van steeds tien jaren.
Het kerkhof is voor bezoekers geopend van tien uur 's morgens tot vier uur s'middags.


Voor een overzicht van alle voorschriften en regelingen is het "Reglement voor het beheer van het kerkhof van de Protestantse Gemeente te Castricum" te raadplegen.